РОЗПОЧАТО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УМО

РОЗПОЧАТО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УМО

77 день війни. Освітній післядипломний фронт ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України продовжує невтомно працювати. Цього разу на підвищення кваліфікації на безоплатній основі запрошено науково-педагогічних, педагогічних працівників університету за програмою «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання».

Навчання відбувається в межах реалізації «Концепції цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти на 2021-2023 роки» та задля забезпечення якості освіти та освітньої діяльності навчального закладу при організації дистанційному навчанні.

Підвищення кваліфікації ініційовано проректором з наукової роботи та цифровізації Олегом Спіріном та проректором з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталією Мурановою.

Науково-педагогічні працівники кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікативних технологій Центрального інституту післядипломної освіти розпочали заняття зі слухачами з 11 травня 2022 року, що триватиме до червня цього ж року, за результатами якого слухачі, які успішно пройшли теоретичний і практичний курс отримають відповідні сертифікати.

Кураторами-тьюторами та тренерами курсу, авторами програми є завідувачка кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Антощук; заступник завідувачки кафедри з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Кондратова; кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Гущина.

На курс зареєстровано та приступили до навчання в корпоративної освітньому середовищі Google Workspace for Educationмайже 90 викладачів та аспірантів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Метою навчання є підвищення рівня професійної компетентності в процесі оволодіння слухачами системою теоретичних знань і формування практичних вмінь, необхідних для організації освітнього процесу засобами хмароорінтованого середовища Google Workspace, надання прикладів їх використання для організації дистанційного та змішаного навчання в закладах освіти.

Група слухачів з першого заняття активно розпочала навчання в онлайн форматі та приступила до виконання практичних завдань в Класі. Результатом навчання має стати набутий теоретичний та практичний досвід з організації дистанційного навчання в корпоративної освітньому середовищі ДЗВО «УМО» Google Workspace for Education та створення і наповнення цифровим контентом власних Класів, модель яких буде використовуватись в подальшому в роботі із аспірантами, докторантами та здобувачами освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології університету.

Тож, попереду багато кропіткої роботи, спрямованої на розвиток цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу.