РОЗПОЧАВСЯ ДРУГИЙ ЕТАП КУРСІВ «ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ТА РОЗБУДОВА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

РОЗПОЧАВСЯ ДРУГИЙ ЕТАП КУРСІВ «ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ТА РОЗБУДОВА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

У Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» завершився перший етап тематичних курсів «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти» для 24 директорів та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти на базі відділу освіти Дрогобицької міської ради Львівської області (куратор-тьютор доцент Надія Любченко). Важливим у організації таких курсів є співпраця Університету менеджменту освіти, ЦІПО та кафедри менеджменту освіти та права з відділом освіти Дрогобицької міської ради та Центром професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради Львівської області (начальник відділу освіти Віталій Вовків, директор ЦПРПП Галина Марчук). Група підвищує кваліфікацію за триетапною моделлю за науково-методичним та організаційним супроводом кафедри менеджменту освіти та права (завідувач професор ЗояРябова).  

Упродовж першого етапу зі слухачами опрацьовували актуальні теми викладачі Університету менеджменту освіти, всіх кафедр Центрального інституту післядипломної освіти, а саме: професори Олена Бондарчук, Валентина Гладкова, Сергій  Касьян, Ірина Кринична, Наталія Муранова, Зоя Рябова, Тамара Сорочан,  В’ячеслав Супрун, доценти Світлана Антощук, Надія. Любченко, Максим. Москальов, Лариса Оліфіра, Інна Отамась, старші викладачі Іван Бойченюк, Мирослав Андрос.

В умовах реформування дошкільної освіти, внесення змін в Закон України «Про дошкільну освіту» з актуальної тематики інституційного аудиту закладів дошкільної освіти, оцінювання якості освітньої діяльності закладів освіти зі слухачами провели заняття проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», професор Наталія Муранова; начальник відділу акредитації фахових об’єднань департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти України Валентина Бобир.

20 березня 2023 року для групи розпочався другий етап курсів підвищення кваліфікації, який передбачає заняття з викладачами,  опрацювання матеріалів на платформі дистанційного навчання, підготовку випускних робіт. Творча професійна взаємодія колективу Університету, кафедр ЦІПО з керівниками та педагогічними працівниками триває і робить внесок у справу розвитку дошкільної освіти на шляху до перемоги!

Разом працюємо, навчаємося і перемагаємо!