РОЗВИТОК  УПРАВЛІНСЬКОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  КЕРІВНИКІВ  ЗАКЛАДІВ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ  УКРАЇНИ

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  розпочали підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання слухачі категорії «Заступники директорів, новопризначені заступники директорів  з навчальної та навчально-методичної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (куратор-тьютор – ст. викладач кафедри публічного управління та менеджменту освіти В.О. Купрієвич) та «Заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з навчально-виробничої роботи» (куратор-тьютор – доцент кафедри публічного управління та менеджменту освіти, к.т.н. О.В. Пащенко).  Потреба в докорінній зміні управлінських механізмів зумовила прибуття на навчання представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти ряду областей України, а саме: Вінницької, Київської, Луганської,  Одеської, Сумської, Харківської та   Чернівецької.

Слухачами обрано для вивчення спецкурси, запропоновано тематичні дискусії з питань управління розвитком професійної освіти, моніторингу якості освіти, впровадження компетентнісного підходу в управлінській діяльності керівника закладу професійно (професійно-технічної) освіти.

Особливу зацікавленість слухачів викликали лекція «Технологія організації та проведення моніторингового дослідження якості освіти у закладі професійної освіти» доктора наук із державного управління,  професора Т.О. Лукіної, тематичні дискусії «Праксеологічні засади управління розвитком закладу професійної освіти» доктора педагогічних наук, професора Л.М.  Сергеєвої, та «Державно-громадське партнерство в управлінні   професійною (професійно-технічною) освітою» кандидата педагогічних наук, доцента кафедри С.І. Синенко, спецкурс «Професійне самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти» ст. викл. В.О. Купрієвич та тематична зустріч із заступником начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти Інституту модернізації змісту освіти, кандидата педагогічних наук  Т.В. Пятничук.

22 березня 2018 року проведено виїзне заняття на базі Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (директорканд. пед. наукД.В. Гоменюк). Навчальний заклад має багаторічну історію та традиції, які формувались завдяки зусиллям педагогічного та учнівського колективів. Центр співпрацює із багатьма навчальними закладами та виробничими колективами, зокрема, із станцією технічного обслуговування «Мерседес», німецько-українським підприємством «Глазуріт», корпорацією «Укравто» та іншими.

Виїзне заняття передбачало проведення круглого столу «Проектне навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти». Зроблено огляд матеріальної та навчальної бази Центру. Слухачі та педагогічні працівники училища дійшли висновку про важливість забезпечення умов задля підвищення ефективності організації навчально-виробничої роботи, зокрема – теоретичної підготовки учнів, практичного навчання та стажування на підприємствах та організаціях.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації безоплатно отримали від сектору професійної освіти кафедри публічного управління та менеджменту освіти ЦІППО Університету менеджменту освіти НАПН України навчальні посібники з методики  управлінням та лідерства.