ЩОДЕННИК МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ НА БАЗІ JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ, 2020)

ЩОДЕННИК МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ НА БАЗІ JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ, 2020)

 

 

Із 27.09.2020 по 02.10.2020 року пройшло міжнародне науково-педагогічне стажування у м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj Dobrila University of Pula.

Учасниками міжнародного стажування стали 70 науково-педагогічних працівників із різних закладів вищої освіти України, а також Словенії, Хорватії, Польщі.

У міжнародному науково-педагогічному стажуванні взяли участь 9 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук; Євгеній Хлобистов, академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук; Анастасія Денисова, в.о. заступниці директорки з ННР; Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; Олександр Сахно, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну; Віра Харагірло, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту; Алла Лукіянчук, вчений секретар; Олександр Кулішов, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; Світлана Шевчук, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

Міжнародне науково-педагогічне стажування проходило у вересні-жовтні та включало дистанційний та

29.09.2020 в межах стажування відбулася ІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний освітній простір: Україна-ЄС».

Метою ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції стала активізація співпраці між освітянської спільнотою України та держав-членів Європейського Союзу щодо вивчення кращих європейських практик розвитку сучасної освіти і науки визначення шляхів та напрямів формування ефективної системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів. Напрями роботи: освіта, медична освіта, право, інформаційні технології.

Із вступним словом (Opening Remarks) до учасників виступили: Вальтер Болюнчич, доктор наук, професор (Університет Пули імені Юрая Добрили, проректор з питань співппраці, інновацій та трансферу технологій, Хорватія); Ірина Сопілко, доктор юридичних наук, професор (Національний авіаційний університет, декан юридичного факультету); Анджей Сабачук, доктор наук (віце-ректор Східноєвропейськокї мережі університетів); Невенка Татковіч, доктор наук, професор (Університет Пули імені Юрая Добрили, Хорватія); Вікторія Сидоренко, директорка, докторка педагогічних наук (Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» НАПН України); Євген Хлобистов, академік Національної академії економічних наук України (Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» НАПН України) та інші.

На пленарних сесіях/експертних дискусіях Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічні працівники БІНПО виступили з науковими доповідями: «SoftSkillsasaneducationaltrendandanecessarydevelopmentcomponentforavocationallifelongeducationteacher» (Вікторія Сидоренко), «Laborrelationsinthefieldofprofessional (vocational) education: theoreticalandappliedaspect» (Вікторія Сидоренко, Олександр Сахно, Алла Лукіянчук, Анастасія Денисова, Віра Харагірло), «Innovative principles of development of methodical competence of modern teacher of vocational education» (Андрій Єрмоленко, Володимир Кулішов, Світлана Шевчук).

Упродовж міжнародного стажування науково-педагогічні працівники БІНПО стали активними учасниками  тренінгів, майстер-класів, наукових дискусій:  «Innovative technologies and artificial intelligence in higher legal field of scienceeducation and practical jurisprudence» (модератор Оксана Миронець, Україна), «Komunikacja prawnicza w doradztwie prawnym» (модератор Joanna Osiejewicz, Poland), «Project approach in the activities of a modern educational institution and subsidy tools for financing the individual mobility of scientists, doctoral students»  (модератор Вікторія Шкляр, Україна), «Іndicators of innovation activity in the field of science and education» (модератор Joanna Osiejewicz, Poland). Також взяли участь у методологічному семінарі «Individual mobility. For what? Scientific and professional career. New skills/ qualifications/ opportunities», дискусії-діалозі «Association Agreement a new model for Ukraine», «Coordination of interaction between the state, business and science».

Науково-педагогічні працівники БІНПО отримали сертифікат про проходження міжнародного стажування (4,5 ЄКТС-кредити) за підписами організаторів та співорганізаторів конференції, англомовний додаток до нього за напрямом професійної діяльності учасника, опублікували статті у журналі з наукометричною індексацією WebofScience, статті в міжнародному журналі «Fundamentalandappliedresearchesinpracticeofleadingscientificschools», сертифікати про проведення майстер-класів, вебінарів на першому – дистанційному – етапі стажування.

Під час дистанційного етапу науково-педагогічного стажування навчання проходило за п’ятьма модулями:

MODULE 1. Peculiarities of educational systems and organization of educational process in eu countries.

MODULE 2. Currents issues and future of modern legal education under world’s innovative development.

MODULE 3. Advanced use of technology enhanced learning in higher education.

MODULE 4. Education and social inclusion.

MODULE 5. The future school: what competencies do we need and are we bold to dream?

Науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти виступили спікерами під час дистанційного етапу стажування, провівши майстер-класи, вебінари, зокрема: «Трансформация рынка труда как фактор формирования запроса к сфере профессионального образования» (Андрій Єрмоленко); «Застосування технологій дистанційного навчання в умовах карантинних заходів» (Анастасія Денисова); «Инновационная деятельность педагога как фактор его профессионального развития» (Віра Харагірло); «Буллинг в образовательной среде: профилактика и преодоление» (Алла Лукіянчук); «Оценка рисков в системе управления охраной труда» (Олександр Сахно).

Під час міжнародного стажування підписано угоди про співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти та PAR University College (Республіка Хорватія),  Juraj Dobrila University of Pula (Республіка Хорватія).

Учасники міжнародного науково-педагогічного стажування познайомились із культурною спадщиною Хорватії та Словенії; зустрілись із своїми колегами із країн ЄС; обмінялись перспективним досвідом організації освітнього процесу, забезпечення його якості в умовах сучасних соціокультурних та освітніх викликів; встановили контакти для майбутнього співробітництва з європейськими науковцями, освітянами, здобувачами освіти.