ШКОЛИ НОВАТОРСТВА: ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЇ, СИНЕРГІЯ РОЗВИТКУ

ШКОЛИ НОВАТОРСТВА: ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЇ, СИНЕРГІЯ РОЗВИТКУ

Активним професійним спілкуванням, обміном досвідом, обговоренням перспектив розвитку започаткованих у 2011 році шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в системі післядипломної освіти, були насичені два дні ІІІ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти» (23-24 листопада 2023 року). Співорганізаторами конференції є Полтавська академія неперервної освіти імені М.В. Остроградського, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

З вітальними словами до учасників онлайн-конференції звернулися: Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії; Вадим Пилипенко, перший заступник директора Полтавської академії неперервної освіти імені М.В. Остроградського, кандидат педагогічних наук. Керівники зазначили, що досвід та поступ шкіл новаторства на сучасному етапі в системі післядипломної освіти засвідчив актуальність такої форми співпраці з інноваційної діяльності.

До роботи онлайн-конференції долучилися керівні, науково-педагогічні і педагогічні працівники освітніх установ і закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, докторанти, аспіранти, слухачі курсів підвищення кваліфікації (203 учасники з 15 областей України).

Інтерес учасників конференції викликали доповіді за актуальними темами на пленарному засіданні, а саме «Освітньо-науковий фронт у неперервній освіті України» (Микола Кириченко, доктор філософії; «Реалізація проєктів у Полтавській академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського» (ВадимПилипенко, кандидат педагогічних наук; «Школа-родина – творення життєвої траєкторії людини культури» (Надія Білик, доктор педагогічних наук, доцент; «Релятивне управління освітніми системами» (Олександр Пастовенський, доктор педагогічних наук, доцент); «Метакогнітивна саморегуляція як складник успішної навчальної діяльності студентської молоді» (Марина Гриньова, доктор педагогічних наук, професор); Роман Гриньов, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Аріельського університету (Ізраїль); Марина Кононова, кандидат психологічних наук, доктор); «Soft skills та hard skills керівника закладу загальної середньої освіти в контексті кластерного підходу» (Надія Любченко, кандидат педагогічних наук, доцент); «Реалізація інноваційних освітніх проєктів у системі післядипломної освіти Волинської області» (Валентина Вітюк, кандидат педагогічних наук, доцент); «Інноваційна діяльність викладача вищої школи» (Людмила Рибалко, доктор педагогічних наук, професор); Дін Жуцзє, викладач Педагогічного коледжу для дітей раннього віку Університету Лішуй (КНР); Дар’я Овсюк, аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди); «Мережева взаємодія Рівненської регіональної і районних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як ресурс забезпечення якості освіти» (Надія Мельник, кандидат педагогічних наук, доцент); «Інноваційні практики з визначення, попередження та компенсації освітніх втрат: управлінський аспект» (Віра Гуменюк, кандидат педагогічних наук, доцент); «Концептуальні засади створення школи волонтерів в умовах цифрової трансформації» (Інна Коваленко, кандидат педагогічних наук, доцент): «Курси підвищення кваліфікації як ресурс проєктування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії педагога в умовах війни» (Віктор Стрельніков, доктор педагогічних наук, професор); «Проєктування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти в середовищі школи новаторства» (Олена Половенко, завідувач освіти); Людмила Кірішко, методист); «Поширення новаторського досвіду педагогічних працівників та закладів освіти в контексті Волинської регіональної школи новаторства» (Ірина Шинкарук, завідувач освіти).

Робота конференції здійснювалася за п’ятьма науковими панелями:

  • Маркетинг освітніх послуг як інструмент підвищення конкурентоспроможності у системі неперервної освіти (модератори: Зоя Рябова, Валентина Гладкова);

  • Мережева взаємодія регіональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників неперервної освіти (презентація досвіду) (модератор: Надія Мельник);

  • Нова українська школа-родина як один із пріоритетів розвитку освіти (модератори: Надія Білик, Таїсія Ярошенко );

  • Soft skills та hard skills керівника закладу загальної середньої освіти в контексті компетентнісного та кластерного підходів у післядипломній освіті менеджерів (модератор: Надія Любченко);

  • Новітні підходи до управління в закладах загальної середньої освіти: виклики воєнного стану та повоєнного відновлення (модератори: Сергій Дудко, Світлана Королюк).

  • Методичний хаб Координаційного центру розвитку шкіл новаторства УВУПО «Школи новаторства: виклики, стратегії, синергія розвитку» (модератори: Надія Білик, Надія Любченко, Надія Мельник).

Результати роботи ІІІ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції:

1. Відзначено цілеспрямовану організацію роботи віртуальної кафедри управління освітою УВУПО щодо співпраці з науково-педагогічними і педагогічними працівниками закладів ППО, діяльності Координаційного центру розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників УВУПО.

2. З метою подальшого розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти, розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду з питань новаторства підготовлено методичні рекомендації.

3. Видано випуск електрон. наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога» (категорія «Б») за темою «Інноваційний маркетинг в на ринку освітніх послуг», № 6 (213), 2023, у якому опубліковано 21 наукову статтю найактивніших учасників онлайн-конференції (головний редактор – Надія Білик, доктор педагогічних наук, доцент, Полтавська академія неперервної освіти імені М.В. Остроградського).

4. Підготовлено до видання збірку доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти» (головний редактор – Надія Білик, доктор педагогічних наук, доцент, Полтавська академія неперервної освіти імені М.В. Остроградського).

Громадська діяльність шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах неперервної освіти засвідчила їх здатність гнучко реагувати на запити суспільства в умовах викликів воєнного стану, що учасники шкіл новаторства – це лідери суспільних та освітніх змін задля розвитку професійної компетентності працівників освіти, забезпечення їхньої мобільності, конкурентоспроможності на ринку праці.

Натхнення, бажання розвивати ідеї новаторського руху освітян, визначені спільно проблемні аспекти та стратегії розвитку – головний підсумок конференції! Разом створюємо синергію перемоги!