СТАРТОВУ ЕСТАФЕТУ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО ПРИЙНЯЛА ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

СТАРТОВУ ЕСТАФЕТУ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО ПРИЙНЯЛА ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

17 лютого 2010 року розпочато організаційно-мотиваційний етап курсів підвищення кваліфікації викладачів професійно-теоретичної підготовки на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол, Полтавської області (тьютор Харагірло В.Є., в.о. завідувача кафедри ПП та М).

На заняттях було розглянуто психологічні засади професійної діяльності, застосування педагогічних технологій в освітньому процесі ЗП(ПТ)О. Жваво обговорювались шляхи гуманізації виховного процесу в закладах освіти та актуальні питання розвитку здоров’язбережувальної компетентності викладачів професійно-теоретичної підготовки.

З метою організації професійного партнерства, зміцнення освітніх та наукових зв’язків  було підписано Угоду про співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти та Міжрегіональним центром професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол, Полтавської області.

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців – це  потужний сучасний заклад професійної освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття високого рівня робітничих кваліфікацій з професій «Тракторист-машиніст сільскогосподарського виробництва», «Слюсар з ремонту с-г машин та устаткування», «Водій автотранспортних засобів категорії «С»», «Кухар», «Офіціант», «Кондитер», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

Центр здійснює первинну професійну підготовку робітників, загальноосвітню підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та іншої молоді, яка має відповідний рівень освіти, працюючих робітників і незайнятого населення, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, в тому числі учасників операції об’єднаних сил.

Матеріально-технічна база навчального закладу дозволяє забезпечити всі види навчальних теоретичних і практичних робіт. Загальна кількість кабінетів та лабораторій у двох корпусах Центру налічує 32 одиниці, із них: 23 кабінети та 9 лабораторій. Є дві навчально-виробничі майстерні.

Міжрегіональний центр є одним з перших закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області, який три роки назад розпочав впровадження елементів дуальної форми навчання, що за своїм змістом означає паралельне навчання у освітньому закладі та на виробництві.

У жовтні 2019 року Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол отримав STEM-обладнання, що включає чотири комплекти: комплект навчального обладнання для інноваційного кабінету природничо-математичної підготовки (фізики, хімії, біології); систему інженерних споруд (конструктор блоків з датчиками); комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, що містить шість моделей частин будови автомобіля та набір пневматичних інструментів для автомобільної майстерні; навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання, що містить 21 ноутбук, медіа-проєктор, екран, маршрутизатор.

За цей час був створений сучасний STEM-кабінет, адже провідним принципом STEM-освіти є інтеграція, що дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня. Тому викладачі Міжрегіонального центру працюють над розробкою й упровадженням інтегрованих уроків у освітній процес. Крім цього, при впровадженні елементів STEM-освіти викладачами активно використовуються інноваційні методи навчання, а саме: програмні, інтерактивні та проблемні.

Педагогічні працівники Міжрегіонального центру усвідомлюють, що курси підвищення кваліфікації сприяють професійному розвитку та саморозвитку педагога,  розвивають здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення. Тому на заняттях панує атмосфера творчої співпраці, обміну думками та досвідом роботи. Дякуємо директору закладу Зайцю Віталію Івановичу за плідну співпрацю.