У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ СТУДІЇ КОРПОРАТИВНОГО ТИМБІЛДИНГУ

У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ СТУДІЇ КОРПОРАТИВНОГО ТИМБІЛДИНГУ

ТИМБІЛДИНГУ

27 червня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулось планове засідання Студії корпоративного тимбілдингу на тему: «Вплив війни на економіку України: споживчий кошик українця під час воєнного стану».

Спікерка круглого столу – Юлія Герасименко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, доцентка. Участь у засіданні взяли науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, привітав колег та наголосив, що тема круглого столу є надзвичайно актуальною та важливою для сучасного українського суспільства. В умовах воєнного конфлікту економічні показники зазнають значних змін, що безпосередньо впливає на повсякденне життя кожного громадянина.

Юлія Герасименко розкрила сутність поняття «прожитковий мінімум», особливості його розрахунку та специфіку використання. В Україні нормативною базою для регулювання прожиткового мінімуму є Закон України «Про прожитковий мінімум», а також Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії». Прожитковий мінімум для кожної з груп населення щороку затверджується Верховною Радою України в законі «Про державний бюджет України» на відповідний рік і згодом публікується в офіційних джерелах. У 2024 році прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3028 гривень на місяць.

В Україні споживчий кошик визначається з огляду на щомісячні потреби однієї людини з розбивкою на основні соціально-демографічні групи населення:

  • діти віком до 6 років;
  • діти віком від 6 до 18 років;
  • працездатні особи (ті, хто не досяг встановленого законом пенсійного віку);
  • особи, які втратили працездатність (пенсіонери, люди з інвалідністю).

Юлія Герасименко розповіла учасникам, що війна суттєво змінила споживчу поведінку українців. Спікерка підкреслила, що через економічні труднощі та невизначеність багато громадян змушені скорочувати витрати на розваги, одяг та інші не першочергові потреби, натомість більше уваги приділяють закупівлі продуктів харчування та товарів першої необхідності. Звернула увагу на те, що споживчий кошик українця під час воєнного стану зазнає значних змін не лише через зростання цін, але й через доступність товарів. Порушення логістичних ланцюгів та дефіцит певних товарів призводять до того, що українці змушені адаптувати свої споживчі звички. Юлія Сергіївна наголосила, що особливо важливим є підтримка малозабезпечених верств населення, які найбільше страждають від економічних труднощів.

Юлія Герасименко підкреслила, що для стабілізації ситуації важливо не лише забезпечити економічну підтримку громадянам, але й розробити ефективні механізми контролю за цінами та доступністю основних товарів. Вона закликала до тісної співпраці між державними установами, бізнесом та громадськими організаціями для досягнення цих цілей.

Після представлення теми відбулося жваве її обговорення, участь у якому взяли Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка; Оксана Линчак, професорка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка біологічних наук, професорка; Лідія Мамчур, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка педагогічних наук, професорка, та інші науково-педагогічні працівники.

Щиро дякуємо Юлії Герасименко за цікаву, корисну та надзвичайно актуальну інформацію, адже війна змушує переглядати пріоритети населення у витратах та адаптуватися до нових економічних реалій.