У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

18 квітня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся захист курсових робіт студентів І-го курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 053 Психологія із дисципліни «Методика викладання психології у вищій школі».

Метою курсової роботи із дисципліни «Методика викладання психології у вищій школі» є розвиток професійної компетентності майбутнього фахівця у галузі психології, здатності здобувача другого рівня вищої освіти застосовувати здобуті теоретичні знання з основ викладання психології в закладі вищої та фахової передвищої освіти на практиці й самостійно осмислювати актуальні проблеми сучасного освітнього середовища та чітко й логічно викладати свої думки й судження; формулювати висновки, рекомендації, оформляти результати.

До складу комісії із захисту курсових робіт увійшли:

Наталія ТОРБА, гарантка освітньої програми «Психологія», доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидатка психологічних наук, доцентка;

Микола МАКСИМОВ, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, доктор психологічних наук, доцент;

Алла ЛУКІЯНЧУК, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидатка психологічних наук, доцентка.

Під час захисту здобувачі вищої освіти презентували власні дослідження актуальних питань методики викладання психології у вищій школі. Презентуючи результати виконання теоретичних завдань власних робіт студенти продемонстрували вміння актуалізувати проблему, чітко окреслювати її у межах дидактики. Не менш цікавими та корисними були й практичні аспекти реалізації досліджуваних питань, адже кожний здобувач освіти творчо підійшов до створення власної методичної розробки.

Члени комісії високо оцінили науково-дослідницькі здобутки наших студентів, зазначили важливість і необхідність отриманих теоретичних знань і практичних умінь та навичок для майбутньої професійної діяльності.

Бажаємо магістрантам успіхів у написанні майбутньої кваліфікаційної роботи та реалізації професійних задумів!