У ЦІПО ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У ЦІПО ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України продовжує надавати освітні послуги з підвищення кваліфікації. Зокрема, з 27 березня 2023 року за очно-дистанційною формою навчання розпочали заняття 262 слухача (10 груп).

За категоріями зараховано 5 груп:

  • Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО – 30 осіб. Куратор-тьютор – Тетяна Кравчинська, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО.
  • Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів – 29 осіб.Куратор-тьютор – Олексій Самойленко, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО.
  • Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів (на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка») – 49 осіб. Куратор-тьютор – Мирослав Андрос,старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІПО.
  • Заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 21 особа. Куратор-тьютор – Вікторія Купрієвич, доцент кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО.

За тематичними та авторськими курсами зараховано5 груп:

  • Дистанційне навчання в закладах освіти: технології, принципи, ресурси – 21 особа. Куратор-тьютор – Світлана Антощук, доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІПО.
  • Психологічні засади управління закладом освіти, забезпечення освітнього процесу та інклюзивного навчання в кризових умовах і повоєнний період – 20 осіб. Куратор-тьютор – Наталія Пінчук, доцент кафедри психології управління ЦІПО.
  • Розбудова системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти – 100 осіб.Куратори-тьютори: Олена Коврига, доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО; Тамара Пікож, старший викладач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО.

Під час занять на курсах слухачі розглянуть технології розвитку критичного мислення та низку методів з метою розвитку інноваційної особистості, використання сучасних форм та методів у викладацькій діяльності для розвитку особистісно-професійної компетентності, сучасні підходи до надання психологічної допомоги та підтримки педагогічним працівникам у кризових умовах.

На практичних заняттях слухачі розвиватимуть навички активніше використовувати сервіси Google та імплементувати їх в освітній процес; створювати інтерактивні практичні роботи елементами Moodle та сторонніх сервісів; створювати індивідуальні траєкторії навчання в системі дистанційної освіти.

Крім того, учасники курсів працюватимуть з тематичними кейсами, будуть залучені до інтерактивних вправ і творчих завдань.

Бажаємо нашим слухачам успішного навчання, творчих здобутків і втілення нових ідей у професійній діяльності.

Стійко тримаємо освітній фронт та крокуємо разом до перемоги!