У ЦІПО РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ Й НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

У ЦІПО РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ Й НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

15 січня 2024 року відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації на 2024 рік у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України розпочалися перші етапи курсів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти.

Навчання на курсах розпочали 335 осіб (11 груп) за такими категоріями та темами:

  • «Науково-педагогічні та педагогічні працівники (викладачі, методисти) кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО»;

  • «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» (на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Ю. Кондратюка»);

  • «Науково-педагогічні та педагогічні працівники (викладачі) закладів фахової передвищої освіти» (на базі ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ПНУ імені В. Стефаника»);

  • «Дизайн мислення та медіаграмотність: інноваційні підходи до навчання в умовах війни та поствоєнний період»;

  • «Сучасне цифрове середовище закладу освіти» (на базі Запорізького національного університету);

  • «Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти» (на базі ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Т. Шевченка»);

  • «Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Технологічного фахового коледжу ДЗВО «НЛТУ України»)».

Незважаючи на воєнний стан, у якому знаходиться майже два роки наша країна,Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» продовжує системну роботу на освітньому фронті з безперервного підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи освіти України.

Освітній процес на курсах здійснюється за допомогою дистанційних технологій з урахуванням можливостей сучасних цифрових технологій навчання, орієнтується на вдосконалення та набуття компетентностей, необхідних для провадження професійної діяльності в кризових умовах та в умовах змін.

У перший день занять слухачі взяли участь у тимбілдингу з кураторами-тьюторами: Сергеєвою Л. М., доктором педагогічних наук, професором; Купрієвич В. О., кандидатом педагогічних наук, доцентом; Тарасюк І. В., кандидатом педагогічних наук, доцентом; Просіною О. В., кандидатом педагогічних наук, доцентом; Антощук С. В., кандидатом педагогічних наук, доцентом; Шабалою Ю. А., кандидатом педагогічних наук та старшими викладачами Андросом М. Є., Мирошніченко О. О., Пікож Т. М.), на якому ознайомилися з організацією навчання, його змістом, особливостями взаємодії суб’єктів освітнього процесу, обрали теми випускних робіт, здійснили самопрезентацію професійної діяльності.

Під час навчання на курсах підвищення кваліфікації, слухачі ознайомляться з сучасними технологіями управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, з практикою розробки інноваційних освітніх ресурсів та використання цифрового інструментарію в освітньому процесі, ознайомляться з інноваційними підходами до навчання в умовах війни та поствоєнний період, розвитком дизайн мислення та медіаграмотністю, рефлексивною позицією педагогічних та науково-педагогічних працівників як чинником психологічної самопідтримки в умовах війни тощо.

Зичимо успішного старту та професійного розвитку, безпеки слухачам і науково-педагогічним працівникам ЦІПО!

Разом до Перемоги!