у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології проведено традиційний «День відкритих дверей 2020»

у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології проведено традиційний «День відкритих дверей 2020»

15 лютого 2020 року професорсько-викладацький колектив кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи у складі в. о. завідувача кафедри та гаранта освітньої програми «Християнська педагогіка» Сіданич І. Л., професора кафедри та гаранта освітньої програми «Спеціальна освіта» Гладуша В. А., професора кафедри та координатора освітньої програми «Управління навчальним закладом» Махині Т. А., доцентів кафедри Висоцької А. М. та Грищука Д. Г. спільно із Студентською колегією Університету менеджменту та психології було проведено традиційний «День відкритих дверей 2020» - профорієнтаційний захід, у рамках якого вступники мали змогу отримати необхідну інформацію про навчання в університеті та зробити перший крок до своєї освіти у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за спеціальностями «Економіка», «Психологія»,  «Менеджмент» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

У ході зустічі вступники мали можливість дізнатися про специфіку спеціальностей, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, за якими здійснюється підготовка в ННІМП, та Правилами прийому до університету від представників Приймальної комісії. Вступники також отримали інформацію про особливості зовнішнього незалежного оцінювання в поточному навчальному році для бажаючих здобути другу вишу освіту за освітніми програмами: 

«Управління навчальним закладом»,

«Педагогіка вищої школи», 

«Християнська педагогіка»,

«Спеціальна освіта»,

«Управління проектами», 

«Психологія»,

«Менеджмент організацій та адміністрування»,

«Економіка та управління підприємством».

Запрошуємо всіх зацікавлених приєднатися до нашої великої дружньої родини та вступити на навчання в Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти».