У ННІМП УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

У ННІМП УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

З 28 по 31 березня 2023 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України продовжила свою роботу екзаменаційна комісія зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

Протягом зазначеного періоду в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології успішно відбулися захисти кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Публічне управління та адміністрування», спеціальності «Публічне управління та адміністрування», груп ДС-21-Г1 та ДС-21-Г2.

 

Незважаючи на воєнний стан у країні, непередбачено обставини, захист відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог. На початку атестації здобувачів вищої освіти вітали: голова комісії – заступник голови Київської обласної ради, доктор філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування», Тетяна Семенова, заступник голови комісії; Наталія Муранова, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Університету, доктор педагогічних наук, професор; Тетяна Рожнова, директор ННІМП, кандидат педагогічних наук, доцент та Володимир Мороз, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, кандидат наук з державного управління, доцент.

 

За результатами захисту кваліфікаційних робіт всі члени екзаменаційної комісії: професор кафедри, гарант ОПП Ія Дегтярьова, доктор наук з державного управління, професор, а також професор кафедри Оксана Ковтун, кандидат наук з державного управління, доцент відмітили високий рівень підготовки робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практиці публічного управління.

Вітаємо наших здобувачів вищої освіти з цією визначною подією та досягненням цілі – отримання звання магістра з публічного управління та адміністрування!

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху в професійній діяльності задля розбудови сфери публічного управління та адміністрування у відновленій та квітучій Україні!

Разом наближаємо Перемогу! Все буде Україна!