УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ У І МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СТУДІЇ, М. ПОДГАЙСЬКА (РЕСПУБЛІКА СЛОВАКІЯ)

УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ У І МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СТУДІЇ, М. ПОДГАЙСЬКА (РЕСПУБЛІКА СЛОВАКІЯ)

06–12 листопада 2018 р. офіційна делегація українських науковців  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України у складі: директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктора наук з державного управління, професора Олени АЛЕЙНІКОВОЇзавідувача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидата педагогічних наук, доцента Тетяни БУРЛАЄНКО,  доцента кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Оксани ДУБІНІНОЇ  відвідала Словацьку Республіку з метою активізації співпраці вітчизняних закладів освіти із зарубіжними освітніми та громадськими освітніми організаціями, які відіграють усе більш важливу роль у впровадженні світових інноваційних трансформацій та встановленні міжнародного освітньо-наукового співробітництва.

Протягом перебування у Словаччині члени офіційної делегації брали учать у зустрічах, консультаціях, переговорах з представниками різних освітніх установ й виступили організаторами і учасниками Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» та  Науково-методичної студії «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху» (м. Подгайська, Республіка Словакія)

З 06 листопада по 12 листопада 2018 року тривав 2-й етап наукового закордонного стажування на базі Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (м. Подгайська, Республіка Словакія), в якому брали участь: професор кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат політичних наук, доцент Тетяна БУКОРОС,доцент кафедри менеджменту, економіки, права та туризму Льотної академії Національного авіаційного університету, кандидат економічних наук, доцент Зінаїда СМУТЧАК, доцент кафедри економіки Національного транспортного університету, кандидат педагогічних наук, доцент Ангеліна СПІЦИНА,аспірантка кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»   Ганна ВИШНЕВСЬКА. Метою стажування було підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною та Словацькою Республікою.

На етапі стажування досліджувалися наступні питання:

- впровадження інноваційних педагогічних технологій в європейських закладах вищої освіти;

- методика використання інформаційних технологій навчання: дистанційне навчання, комп’ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації;

- методики розвитку критичного та творчого мислення студентів;

- особливості організації співпраці європейських закладів освіти з ринком праці;

- застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі;

- практика, правила і традиції написання наукової статі в журнали, що входять до науковометричних баз в тому числі Scopus, Web of Science;

- медійні та соціальні комунікації.

07 листопада 2018 р. О. Алейнікова, Т. Бурлаєнко, О. Дубініна за підтримки президента Eastern European Development Agency (EEDA), директора Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, Dr.h.c. mult. JUDr. Йозефа Затько відвідали Universita Konstantina Filosofa v Nitre.

Universita Konstantina Filosofa v Nitre названий на честь видатної особистості в історії міста Нітри й Словаччини – Костянтина Філософа (Святого Кирила, 827-869). Це сучасний європейський університет, у якому панують наука, духовна зрілість, високий професіоналізм, педагогічна майстерність, відкритість до спілкування з усім світом, а також пропонуються на вибір різноманітні освітні програми трьох ступенів навчання.

Universita Konstantina Filosofa v Nitre а готує фахівців для багатьох сфер суспільної діяльності: педагогів для дошкільних, початкових, середніх і вищих навчальних закладів, митців, політологів, маркетологів, менеджерів туризму, перекладачів, катехітів, журналістів, культурологів, археологів, істориків, музеєзнавців, фізиків, математиків, програмістів, психологів, медичних і соціальних працівників тощо.

У світових рейтингах Університет незмінно утримує місце в десятці найкращих словацьких університетів.

Досягнення Університету високо оцінені шістьма рейтинговими агентствами: SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) – 5-те місце; QS EECA Rankings – серед 200 найкращих університетів і 6-те місце серед словацьких університетів; University Ranking by Academic Performance (URAP) – 6-те місце; 4 International Colleges & Universities (4ICU Ranking) – 10-те місце; Webometrics Ranking – 8-ме місце; EduRoute Ranking – 4-те місце.

Навчання в Університеті здійснюється виключно за акредитованими навчальними програмами, в денній або заочній формах. Факультети пропонують усі три ступені навчання: бакалаврський, магістерський і докторантура.

Навчання на здобуття ступеня бакалавра (перший рівень вищої освіти) зазвичай триває три роки, магістра (другий рівень вищої освіти) – два роки. Стандартна тривалість навчання за докторською програмою (третій рівень вищої освіти) денної форми – три роки (максимум чотири роки), а заочної форми – не більше п'яти років.

 В рамках офіційного візиту відбулася зустріч директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «УМО», доктора наук з державного управління, професора Олени АЛЕЙНІКОВОЇ з проректором суспільних відносин та зв’язків з громадськістю Universita Konstantina Filosofa v Nitre doc. PaedDr. Miroslav TVRDON, PhD. результатом якої було домовленість про початок та розвиток міжнародного співробітництва між двома державними університетами, через узгодження та виокремлення спільних наукових інтересів, роботу в освітніх проектах та здійснення академічної мобільності викладачів і студентів. Такої ж згоди членами української делегації надали  декан педагогічного факультету Gabor PINTES, PhD, перший заступник декану Ivana TUKEROVA, заступник декана з розвитку факультету, навчання впродовж життя та міжнародних відносин doc. PhDr. Adriana RECKA, PhD.  Також, обидві сторони виразили побажання щодо підписання двосторонніх угод про міжнародне співробітництво.

Окрім наукового спілкування, 08 листопада 2018 р. українську делегацію було запрошено до мерії м. Нові Замки, де відбулося обговорення питань науково-освітньої діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з першим заступником мера міста Lukas STEFANIK. У ході зустрічі було окреслено можливі напрями розвитку партнерства з питань налагодження  зв’язків, пошуку міст-побратимів в Україні та Словаччині, співпраці зі школами та коледжами міста Нові Замки.

За ініціативою директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктора наук з державного управління, професора Олени АЛЕЙНІКОВОЇ та Пріматора (мера) м. Нові Замки, магістра мистецтв OtokarKLEIN було організовано відвідування двох загальноосвітніх навчальних закладів м. Нові Замки.

Першим закладом освіти, до якого була запрошена українська делегація, була – Základná škola Hradná, яку очолює PaedDr. Marta BYSTRICKA. У даному навчальному закладі діти вивчають три-чотири іноземні мови, кількість учнів в класах є невеликою, що сприяє високій якості навчання. У школі працює шкільний психолог, соціальний педагог та асистенти вчителів. Членів делегації зустрічали святковим концертом, який викликав не абиякі приємні відчуття. Після екскурсії школою у теплій невимушеній обстановці відбулося спілкування українських та словацьких педагогів. Під час бесіди обговорювалися питання якості навчання учнів, набуття ними сучасних компетенцій, технології викладання та методи виховання сучасної молоді.

Другим закладом освіти, яку відвідала українська делегація була Základná škola naul. GBethlena. Школа зустрічала українців хлібом-сіллю та незвичайним концертом, у якому були представлені спортивні досягнення учнів школи у спортивних танцях та музичні й вокальні виступи учнівської молоді школи. Школу очолює магістр Iveta RAJCANIOVA. Школа має сучасне оснащення та знаходиться в центрі міста. В школі працює учнівська рада. Приємною несподіванкою була наявність соляної кімнати для відпочинку, яку можуть відвідувати вчителі, учні школи та їх батьки.Також відбулося спілкування української делегації з педагогічним колективом словацької школи, під час якого було обговорено питання щодо діяльності освітніх закладів України й Словаччини в швидкоплинних економічних та політичних умовах. Професор Олена АЛЕЙНІКОВА запропонувала Základná škola naul. G. Bethlena  та Základná škola Hradná виступити експериментальними площадками для проведення наукових досліджень.

09–10 листопада 2018 р. тривала робота І Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» та  Науково-методичної студії «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху», м. Подгайська (Республіка Словакія). Семінар було організовано та проведено  Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» згідно плану УМО. Співорганізаторами семінару виступив Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (м. Подгайська, Республіка Словакія).   Основною метою проведення семінару стало обговорення найактуальніших теоретичних і практичних проблем активізація співпраці між науковою спільнотою країн-партнерів, вивчення кращих європейських практик розвитку сучасної освіти і науки визначення шляхів та напрямів формування ефективної системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів, створення єдиного інформаційного середовища консорціуму післядипломної педагогічної освіти, академічної мобільності як механізму розвитку людських ресурсів, комерціалізації освітніх послуг у вищому навчальному закладі, формування і розвитку професійної компетентності як «мета компетентності» в умовах інформаційного суспільства, застосування проектного підходу для ефективного вирішення соціальних проблем міста чи району в країнах ЄС, івент-менеджменту в управлінні розвитком професійного навчального закладу.

У міжнародному науково-практичному семінарі взяли участь понад 30 науковців, аспірантів, представників бізнес-структур, державного апарату Словаччини, Польщі, України.

Роботу Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» розпочали: директор Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (EІDV), Dr.h.c. mult. JUDr. Йозеф ЗАТЬКО, який у своєму виступі наголосив на важливості та перспективності проведення таких наукових заходів не лише для вчених-педагогів, а й для практичних працівників різних галузей з метою використання наукових напрацювань і застосування найефективніших результатів досліджень у своїй практичній діяльності та директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора наук з державного управління, експерта EEDA, професора Олени АЛЕЙНІКОВОЇ. Велику увагу було  приділено сучасним складним умовам розвитку нашого суспільства та аспектам світових інноваційних трансформацій, які зобов’язують науковців постійно та суттєво підвищувати ефективність своєї роботи. Щирі вітання, побажання творчих сил, нових цікавих здобутків і звершень та плідної роботи учасникам семінару було передано від Ректора Університету менеджменту освіти,член-кореспондента Академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи КИРИЧЕНКА,  доктора педагогічних наук, професора Віктора ГЛАДУША,дійсного члена Національної академії наук, професора Віктора ОЛІЙНИКА, проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджментуосвіти»доктора педагогічних наук, професора Олени ОТИЧ.

Від керівництва ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» було висловлено та вручено Подяку директору Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (EIDV), Dr.h.c. mult. JUDr. Йозефу ЗАТЬКО.

За результатами проведення семінару усіх учасників нагороджено Сертифікатами.

Цікавими були виступи: професора, академіка, екс-члена Парламенту Республіки Словакія, посла Швейцарії Juraj HRASKO, доцента кафедри менеджменту, економіки, права та туризму Льотної академії Національного авіаційного університету, кандидата економічних наук, доцента Зінаїди СМУТЧАК,  незалежного консультанта Miloslav HOSCHEK, PhD, доцента кафедри економіки Національного транспортного університету, кандидата педагогічних наук, доцента Ангеліни СПІЦИНОЇ,  завідувача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту , кандидата педагогічних наук, доцента Тетяни БУРЛАЄНКО (ДВНЗ «УМО»), професора кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Тетяни БУКОРОС (ДВНЗ «УМО»), доцента кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, кандидата педагогічних наук Оксан ДУБІНІНОЇ (ДВНЗ «УМО»), аспіранта  першого року навчання кафедри педагогіки, управління та адміністрування  Ганни ВИШНЕВСЬКОЇ (ДВНЗ «УМО»), магістра психології Mario LENART, президента Slovak European Institute та інші.

В рамках Науково-методичної студії «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху» було проведено тренінги.

1. Тренінг «Попередження булінгу в дитячо-навчальному колективі»

Тренери:  доцент Оксана ДУБІНІНА, доцент Тетяна БУРЛАЄНКО.

Тема тренінгу є актуальною, оскільки атмосфера у дитячо-юнацькому колективі має сприяти позитивному психічному розвитку особистості, який впливає на мотиваційний фактор у навчанні та на розвиток базових компетентностей дітей та підлітків.

Сьогодні спостерігається тенденція до того, що освітнє середовище не завжди є комфортним щодо реалізації вище зазначених факторів. Одним із таких явищ є булінг у дитячо-юнацькому колективі. Отже, в роботі тренінгу було розглянуто поняття булінгу, види булінгу, методи і форми роботи в дитячо-юнацькому колективі щодо його профілактики

2. Тренінг «Мультимодальні способи допомоги в контексті роботи з сім'ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи  соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів».

Тренер: доцент  Леся ІНЖИЄВСЬКА

Даний тренінг стосувався видів психологічних травм у сучасному українському соціумі. Особливо цікавими були питання щодо травм війни: як військових, так і осіб, які перебували в зоні бойових дій.

Враховуючи те, що будь-яка наукова подія є не тільки можливістю обміну думками й апробуванням своїх теоретичних напрацювань її учасниками, а й прекрасною нагодою для нових знайомств, в усіх учасників конференції була можливість для неформального спілкування й отримання незабутніх вражень.

Організувати науковий масовий захід – справа серйозна й відповідальна, тому від імені делегації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України хотілося б висловити велику подяку нашим словацьким партнерам – Eastern European Ddevelopment Agency (EEDA) (м. Подгайська, Республіка Словакія) за підтримку наукового заходу Інституту.

В цілому, робота, проведена делегацією українських науковців ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» була напруженою та плідною й відкриває велику кількість перспектив, корисних для освітніх установ України та Словаччини.