Участь Університету менеджменту освіти  у ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018»

Участь Університету менеджменту освіти у ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018»

15 – 17 березня 2018 року ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відповідно до плану роботи на 2018 рік (протокол Вченої ради від 24.01.2018 р. № 1 та розпорядження по Університету від 06.02.2018 р. № 7-р) узяв активну участь у ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018», що відбулася в Київському палаці дітей та юнацтва. Метою виставки була презентація досягнень та досвіду реформування освіти, розширення міжнародної співпраці для подальшої інтеграції в освітній і науковий простір.

Організаційно-технічний супровід здійснював відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО.

Насичена змістовна тематична програма виставки передбачала розгляд актуальних проблем забезпечення якості освіти, реалізації Концепції «Нова українська школа», упровадження інноваційних освітніх технологій, розвитку інклюзивної освіти. Під час виставки відбулися 74 конференції, презентації, семінари, тренінги, майстер-класи тощо за участю представників Університету менеджменту освіти, практичних працівників галузі освіти та представників закордонних освітніх закладів.

ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» стала ефективним дискусійним і навчальним майданчиком як для науково-педагогічної спільноти, фахівців IT-сфери, органів влади й управління, так і для споживачів освітніх послуг – школярів, абітурієнтів, студентів.

Упродовж трьох днів абітурієнти та їхні батьки з великою цікавістю оглядали експозицію Університету менеджменту освіти, зокрема, досить активно цікавилися новими випусками навчально-методичної літератури, напрямами підготовки, спеціальностями, умовами навчання і тими сучасними освітніми проектами, які реалізує Університет.

Науково-педагогічні працівники УМО ініціювали й провели у межах виставки такі заходи:

  • круглий стіл «Професійний саморозвиток учителів у центрах педагогічної майстерності: практичний досвід упровадження філософсько-педагогічних ідей академіка Івана Зязюна».  Доповідачі: Кириченко Микола Олексійович, доктор філософії, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Овсієнко Яніна Миколаївна, директор комунального закладу «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради; Кондратова Людмила Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Шевчук Інна Олексіївна, заступник директора з навчальної роботи комунального закладу «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради; Рудик Олена Борисівна, заступник директора з виховної роботи комунального закладу «Малобілозерська спеціалізована естетична школа інтернат ІІ–ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради. Питання, що обговорювалися: академік Іван Зязюн – учитель учителів – майстрів педагогічної дії; упровадження теорії педагогічної майстерності і педагогіки Добра академіка Івана Зязюна в авторській школі Яніни Овсієнко «Дивосвіт»; професійний саморозвиток учителя у відкритій післядипломній педагогічній освіті як нова сходинка педагогічної майстерності та втілення ідей І. Зязюна; діяльність Центру педагогічної майстерності Дивосвіту як осередок науково-методичного супроводу професійного саморозвитку вчителів на засадах наукових ідей І. А. Зязюна; художньо-естетичний аспект виховання як система формування творчої особистості у світлі ідеї І. А. Зязюна.            У засіданні круглого столу взяла участь та виступила академік-секретар Відділення професійної освіти та освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор  Ничкало  Нелля  Григорівна.

  • науково-методологічний семінар «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін».  Доповідачі: Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Тимошко Ганна Миколаївна, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Сіданіч Ірина Леонідівна, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент; Махиня Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Приходькіна Наталія Олексіївна, доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Гладуш Віктор Антонович, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Заєць Наталія Юхимівна, аспірант кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Юрченко Оксана Петрівна, методист кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Питання, що обговорювалися: модернізація підготовки сучасних фахівців в умовах освітніх змін, маркетингове управління як механізм забезпечення якості надання освітніх послуг навчальним закладом, медійний менеджмент у навчально-виховному процесі підготовки фахівців.

Професор кафедри державної служби та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук  Сергеєва Лариса Миколаївна узяла участь у круглому столі «Сучасні погляди на підготовку конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти». Питання, що обговорювалися: впровадження інноваційних підходів до популяризації робітничих професій; забезпечення якості професійної підготовки фахівців; оновлення змісту професійної освіти та організація процесу підготовки; забезпечення балансу між якістю підготовки робочої сили та вимогами роботодавців; інновації в забезпеченні конкурентоздатності випускників закладів професійної освіти на ринку праці.

Відвідувачі виставки відзначили актуальність та практичну спрямованість проведених Університетом заходів, а також представлених на виставці спецкурсів, навчально-методичних комплексів, підручників, посібників, методичних матеріалів та монографій.

За підсумками роботи виставки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  удостоєно   Гран-прі у номінації «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», нагороджено Золотою медаллю у номінації «Науково-методичний супровід і організаційна взаємодія державної влади та управління, закладів післядипломної освіти з ОТГ у створенні системи якісної освіти» за колективну монографію «Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний аспект» (автори: Кириченко М. О., Олійник В. В. Дмитренко Г. А., Бурлаєнко Т. І., Савчук Л. М.), а науковцям Університету вручено дипломи і сертифікати.