Участь Університету менеджменту освіти у ХХХІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2017»

Участь Університету менеджменту освіти у ХХХІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2017»

16–18 листопада 2017 р. відповідно до плану роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на 2017 рік (протокол ученої ради від 21.12.2016 р. № 13) та розпорядження по Університету від 20.10.2017 р. № 20-р, взяв активну участь у ХХХІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2017».

Мета участі Університету у заході – ознайомлення громадськості з механізмами, завданнями та проблемами сучасної педагогічної освіти, пропаганда досягнень Університету в цій сфері та формування єдиного українського освітнього простору. Надзвичайно важливою була також можливість інформування молоді щодо пропозицій Університету з надання освітніх послуг і питань вступу.

Захід традиційно відбувся у приміщенні Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім». Організаційно-технічний супровід участі Університету у виставці здійснював відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО.

Виставку присвячено вищій освіті в Україні та за кордоном. Вона стала найбільшим заходом в Україні і надала змогу всім бажаючим отримати інформацію безпосередньо від представників навчальних закладів.

Упродовж трьох днів роботи виставки абітурієнти та їхні батьки з великою цікавістю оглядали експозицію нашого Університету, зокрема, досить активно цікавилися напрямами підготовки, умовами навчання і міжнародними зв’язками закладу та тими сучасними освітніми проектами, які реалізує Університет менеджменту освіти.

У рамках виставки проводилися науково методичні та практичні заходи з актуальних проблем модернізації підготовки сучасних фахівців в умовах освітніх змін, маркетингового управління, медійного менеджменту, управління суспільними процесами в умовах трансформацій, розвитку соцiальних цiнностей у системі освiти, особливостей використання проектного підходу реалізації виробничих та управлінських освітніх інновацій тощо. Університетом менеджменту освіти проведено два відповідних заходи:

  • науково-практичний семінар «Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій», за участю науково-педагогічних працівників кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, таких як: Алейнікова Олена Володимирівна, Карташов Євген Григорович, Букорос Тетяна Олександрівна, Дубініна Оксана Володимирівна, Івкін Володимир Миколайович, Наливайко Галина Володимирівна, Штангей Світлана Василівна, Стасюк Наталя Василівна, Вініченко Алла Анатоліївна, Бережна Галина Віталіївна;
  • круглий стіл «Презентація двох магістерських програм: “Якість, стандартизація та сертифікація персоналу” та “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”», де брали участь науково-педагогічні працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП: Іванилова Оксана Анатоліївна, Бурлаєнко Тетяна Іванівна, Брусєнцева Ольга Анатоліївна, Савчук Людмила Миколаївна, Ануфрієва Оксана Леонідівна.

Учасники цих заходів обговорили актуальні питання механізмів управління суспільними процесами в умовах трансформацій, проблеми розвитку органiзацiй та соцiальних цiнностей в системі освiти, особливості використання проектного підходу реалізації виробничих та управлінських освітніх інновацій, завдань і напрямів управління проектами та програмами в контексті євроінтеграції, особливості навчання за вказаними вище магістерськими програмами.

Відвідувачі виставки відзначили актуальність та практичну значущість проведених Університетом заходів, а також представлених на виставці підручників, посібників, методичних матеріалів та монографій.

За підсумками роботи виставки Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України нагороджено золотою медаллю в номінації «Інформаційні ІТ-технології у вищому навчальному закладі» за розробку методичних рекомендацій щодо застосування інформаційних ІТ-технологій у професійно-технічних навчальних закладах, а працівникам Університету вручено дипломи за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій.