Участь Університету менеджменту освіти у XXXIІІ Міжнародній спеціалізованій виставці  «Освіта та кар’єра – День студента 2019»

Участь Університету менеджменту освіти у XXXIІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2019»

12–13 квітня 2019 року ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» узяв участь у XXXIІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2019», що відбулася у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Мета виставки - презентація вітчизняних та закордонних закладів вищої освіти, програм обміну студентами й учнями, вивчення досвіду співпраці з європейськими країнами  у галузі освіти та працевлаштування  молоді, проведення семінарів, круглих столів з питань подальшого розвитку системи освіти, міжнародного співробітництва та впровадження сучасних інноваційних технологій  у галузі освіти, ознайомлення майбутніх абітурієнтів з умовами вступу до національних та закордонних навчальних закладів.

В експозиції Університету було відображено всі напрями діяльності УМО (вища освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, аспірантура і докторантура, міжнародна співпраця,  підготовка іноземних громадян  до вступу до закладів вищої освіти.

Відвідувачі ознайомилися з умовами вступу та навчання в Навчально - науковому інституті менеджменту та психології Університету. Учасники та відвідувачі виставки були поінформовані щодо отримання: диплома одного з європейських вузів; ступенів «бакалавра» та «магістра» за спеціальностями: психологія, економіка, менеджмент, підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Крім зазначених спеціальностей, для отримання ступеня «магістра» додаються: право, публічне управління та адміністрування, освітні, педагогічні науки.

Відвідувачам виставки було надано інформацію про професорсько-викладацький склад, перелік предметів і дисциплін, вартість навчання, наявність гуртожитку. Досить активно цікавилися відвідувачі виставки періодичними фаховими виданнями, навчально-методичною літературою, представленою на стенді Університету.

Цікавою та змістовною була презентація освітньої, науково-методичної  діяльності Університету під гаслом «Понад 65 років плекаємо традиції освіти впродовж життя на освітній ниві України».

Завдяки презентації Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Університету учасники Виставки ознайомилися з системним підходом до організації освітнього процесу зі студентами, який забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедр. Як результат-підготовка конкурентоспроможних управлінців  та фахівців для системи освіти України.

Презентація Центрального інституту післядипломної освіти відобразила основні напрями науково-методичної та навчальної діяльності, зокрема:

запровадження інновацій в освітній процес, науково-методичних заходів з он-лайн трансляцією, нових методів та методик професійного розвитку слухачів у міжкурсовий період;

забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників освіти, Нової української школи;

сприяння самореалізації та успіху освітян;

підтримка партнерства з європейськими університетами, регіональними та галузевими закладами ППО тощо.

Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Університету проводять висококваліфікований освітній процес зі студентами, забезпечують підготовку конкурентоспроможних управлінців та фахівців для системи освіти України.

Науково-педагогічні працівники Навчально - наукового інституту менеджменту та психології Університету ініціювали й провели у межах виставки заходи.

Особливий інтерес у відвідувачів виставки викликали:

  • круглий стіл «Психологія професійної освіти». Ведучий: Павло  Володимирович Лушин, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку інституту, доктор психологічних  наук, професор.

Під час круглого столу було обговорено питання «Формування професійної траєкторії життєвого шляху сучасної молоді»,  «Професія психолога і її еволюція в умовах актуального світу, що постійно змінюється», «Професійні перспективи в найближчі 10 років»;

  • круглий стіл «Конкурентоспроможність персоналу: досвід країн ЄС з питань цифрових компетентностей.Ведуча: Ольга Анатоліївна Брусєнцева, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту. Учасники круглого столу обговорили проект «Цифрова адженда України 2020»: першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року.

У заходах брали участь педагогічні працівники закладів вищої освіти, загальної середньої освіти, аспіранти, роботодавці (керівники, HR-менеджери), здобувачі вищої освіти закладів вищої освіти.

У конкурсі розробок виставки брали участь науковці УМО, які представили друковані праці до п҆яти номінацій:

  • Інформаційні IT-технології у вищому навчальному закладі

«Організація роботи на платформі PRUFFME за дистанційною формою навчання: навчально-методичний посібник / уклад. Л. Є. Коваль– Біла Церква: БІНПО, 2018. – 72 с.

  • Видання підручників та навчальних посібників нового покоління

«Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст: Електронний посібник

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F/golovna/golovna.htm

  • Науково-дослідна діяльність навчального закладу

«Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій [Алейнікова О. В., Букорос Т. А., Дубініна О. В. та ін.]; за ред. Алейнікової О. В. ‒ К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018 ‒ 280 с.»

  • Упровадження  сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення  та підвищення ефективності освітнього процесу.

Проектний підхід в публічному управлінні: навч. посібн. /Є. Г. Карташов. - К.: Освіта України, 2018. – 302 с.

  • Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки.

Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні /Укладачі: О. М. Отич, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «УМО», доктор пед. наук, професор; З. В. Рябова, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІПМ ДВНЗ «УМО», доктор пед. наук, професор та ін.

              За підсумками роботи виставки, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України удостоєно почесного звання «Лідер післядипломної освіти».

              Золотою медаллю у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» нагороджено посібник «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні» /Укладачі: О. М. Отич, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «УМО», доктор пед. наук, професор; З. В. Рябова, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІПМ ДВНЗ «УМО», доктор пед. наук, професор та ін.

              Науковцям УМО Павлу  Володимировичу Лушину, Ользі Анатоліївні Брусєнцевій вручено дипломи «За активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій».

Організаційно-технічний супровід здійснювали працівники відділу науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО, наукової бібліотеки та навчально-методичного центру організації дистанційного навчання.

Інформаційно-консультативний супровід презентаційного стенду Університету під час виставки забезпечено співробітниками кафедр Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, членами Студентської колегії УМО.

Дякуємо керівництву ННІМП, ЦІПО, БІНПО і науково-педагогічним працівникам Університету за підготовку презентацій, Центру мережевих електронних освітніх ресурсів та наукометрії - за дизайн презентації, адміністративно-господарському відділу - за організацію транспортного забезпечення виставки.