Участь Університету менеджменту освіти у XXXIII Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2018»

Участь Університету менеджменту освіти у XXXIII Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2018»

19–21 квітня 2018 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» узяв участь у XXXIII Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2018», що відбулася у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім». Метою виставки була презентація вітчизняних та закордонних навчальних закладів, молодіжних проектів, проведення семінарів, круглих столів з питань розвитку системи освіти, міжнародного співробітництва та впровадження сучасних інноваційних технологій у галузі освіти, ознайомлення майбутніх абітурієнтів з умовами вступу до національних та закордонних навчальних закладів.

Організаційно-технічний супровід здійснював відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО.

В експозиції Університету були відображені всі напрями діяльності УМО (базова і повна вища освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, аспірантура і докторантура, міжнародна співпраця). Відвідувачі отримали детальну інформацію щодо навчання та умов вступу до УМО, зокрема досить активно цікавилися новими випусками навчально-методичної літератури, спеціальностями (психологія, педагогіка вищої школи, менеджмент організацій і адміністрування, інклюзивна освіта), умовами навчання (професорсько-викладацький склад, перелік предметів і дисциплін, вартість навчання, наявність гуртожитку) і сучасними освітніми проектами, які реалізує Університет (спільнийпроект Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міністерства освіти і науки України «Рівний доступ до якісної освіти», проект «Стратегія реформування освіти в Україні», проект «Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ»,україно-австрійський проект з проектного менеджменту «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України»).

Науково-педагогічні працівники Університету ініціювали й провели у межах виставки такі заходи:

  • круглий стіл «Підготовка висококваліфікованих та відповідальних кадрів для публічного управління та адміністрування: виклики реформ та перспективи розвитку» (кафедра публічного управління та менеджменту освіти ЦІППО, в. о. завідувача кафедри  Любченко Надія Василівна, професори:  Клокар Наталія Іванівна, Супрун В'ячеслав Васильович, доцент Рибальченко Денис Олександрович);
  • майстер-клас «Психолого-педагогічні засади управління особистісним розвитком учасників освітнього процесу в умовах упровадження Концепції Нової української школи» (кафедра психології управління ЦІППО,доцент Киричук Валерій Олександрович).

             За підсумками роботи виставки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України нагороджено Золотою медаллю у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» заколективну монографію «Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози» (авторський  колектив: Отич О. М., Олійник В. В., Сорочан Т. М.,  Дей М. О.,  Лукіна Т. О.,  Василюк А. В., Базелюк В. Г., Молчанова А. О., Яковець Н. І., Отамась І. Г., Жихарєва А. Б.), окрім того, Золотою медаллю нагороджено Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України у номінації «Інформаційні IT-технології у вищому навчальному закладі»за електронний ресурс «Он-лайн консультування як форма підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ в системі післядипломної освіти» (автор Горлова Г. Г.), а науковцям УМО вручено дипломи.