Участь Університету менеджменту освіти у XXXIV Міжнародній спеціалізованій виставці  «Освіта та кар’єра – День студента 2018»

Участь Університету менеджменту освіти у XXXIV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2018»

15–17 листопада 2018 року ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» узяв участь у XXXIV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2018», що відбулася у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім». Мета виставки  - залучення суспільного інтересу до освіти, інформування про досягнення України в цій сфері, формування єдиного українського освітнього простору; презентація вітчизняних та закордонних навчальних закладів, молодіжних проектів, проведення семінарів, круглих столів з питань розвитку системи освіти, міжнародного співробітництва та впровадження сучасних інноваційних технологій у галузі освіти, ознайомлення майбутніх абітурієнтів з умовами вступу до національних та закордонних навчальних закладів.

Організаційно-технічний супровід здійснював відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО. Інформаційно-консультативний супровід презентаційного стенду Університету під час виставки забезпечено співробітниками кафедр Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти та Навчально-наукового інституту менеджменту та психології.

В експозиції Університету були відображені всі напрями діяльності УМО (вища освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, аспірантура і докторантура, міжнародна співпраця). Відвідувачі отримали детальну інформацію щодо навчання та умов вступу до УМО, зокрема за спеціальностями психологія, педагогіка вищої школи, менеджмент організацій і адміністрування, інклюзивна освіта. Актуальною для відвідувачів виставки була інформація про професорсько-викладацький склад, перелік предметів і дисциплін, вартість навчання, наявність гуртожитку. Досить активно цікавилися відвідувачі виставки періодичними фаховими виданнями, навчально-методичною літературою, представленою на стенді Університету.

Науково-педагогічні працівники Університету ініціювали й провели у межах виставки такі заходи:

  • семінар «Освітні заходи з протидії торгівлі людьми в Україні» (кафедра університетської освіти і права ЦІППО, старший викладач кафедри Наумова Вікторія Юріївна разом із  національним менеджером проектів «Безпека людини», координатором проектів ОБСЄ в Україні Грудко Лілією Михайлівною),
  • семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» (кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП) (завідувач кафедри  професор Карташов Євген Григорович, професор  Алейнікова Олена Володимирівна, директор ННІМП, доценти Букорос Тетяна Олександрівна, Дубініна Оксана Володимирівна, Івкін Володимир Миколайович, Наливайко Галина Володимирівна, Бережна Галина Віталіївна)
  • круглий стіл «Кращі світові практики приватизації» (кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП, завідувач кафедри доцент Бурлаєнко Тетяна Іванівна та доцент кафедри Постоєва Ольга Георгіївна).
  • круглий стіл «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» (кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО, завідувач кафедри Касьян Сергій Петрович, професор кафедри Ляхоцька Лариса Леонідівна, доцент кафедри Антощук Світлана Володимирівна).

У конкурсі розробок виставки взяли участь науковці УМО, які представили друковані праці до чотирьох номінацій:

  • Інформаційні IT-технології у закладі вищої освіти – «Дистанційна технологія навчання в післядипломній педагогічній освіті: навч. посібник / Л. Л. Ляхоцька; НАПН України, ДВНЗ «Ун-тет менедж. освіти», АНВО України. – К., 2018. – 288 с. (автор: Ляхоцька Лариса Леонідівна, завідувач лабораторії систем відкритої освіти Українського відкритого університету післядипломної освіти, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО);
  • Видання підручників та навчальних посібників нового покоління – «Проектний підхід в публічному управлінні: навчальний посібник/ Є. Г. Карташов.- Київ: Освіта України, 2018.-302 с.» (автор: Карташов Євген Григорович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін
  • Ефективність науково-дослідної діяльності закладу вищої освіти – «Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій/ [Алейнікова О. В., Букорос Т. А., Дубініна О. В. та ін.]; за ред. Алейнікової О. В. ‒ К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018 ‒ 280 с.» (автори: Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, директор ННІМП; Букорос Тетяна Олександрівна, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП»; Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП»; Бережна Галина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП, та ін. )
  • Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології – «Відкрита освіта : інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія /за наук. ред. М. О. Кириченка,           Л. М. Сергеєвої. – Київ:       Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с.»   (автори: Олійник Віктор Васильович, д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Кириченко Микола Олексійович, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, Отич Олена Миколаївна,  проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», д-р пед. наук, професор, професор кафедри університетської освіти і права, Сергеєва Лариса Миколаївна, д-р пед. наук, професор, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Клокар Наталія Іванівна,  д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Оліфіра Лариса Миколаївна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, заступник директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Авторський колектив – 37 осіб.)

За підсумками роботи виставки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України нагороджено Золотою медаллю у номінації «Інформаційні IT-технології у вищому навчальному закладі», удостоєно почесного звання «Лідер післядипломної освіти», а науковцям УМО вручені дипломи.