Участь Університету менеджменту освіти у заходах НАПН України

Участь Університету менеджменту освіти у заходах НАПН України

3 квітня відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, у якому взяли участь КИРИЧЕНКО Микола Олексійович – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії; ГЛАДУШ Віктор Антонович – перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор педагогічних наук, професор та СПІРІН Олег Михайлович – проректор з цифровізації освітньо-наукової діяльності, доктор педагогічних наук, професор.

4 квітня в Національній академії педагогічних наук України відбувся методологічний семінар «Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку». Відкриваючи семінар, учасників заходу привітав Президент НАПН України Василь Григорович Кремень.

Про цифрову трансформацію суспільства і розвиток комп’ютерно-технологічної платформи освіти і науки України доповів дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Валерій Юхимович Биков.

Зі змістовною доповіддю за темою «Інформаційно-цифрові технології підтримки науково-педагогічних досліджень» виступив доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Олег Михайлович Спірін. Під його головуванням відбулася також Секція 2 цього семінару «Інформаційно-цифровий освітній простір закладів вищої освіти і наукових установ», у роботі якої взяли участь науково-педагогічні працівники Університету, підготувавши доповіді: «Єдиний інформаційний простір закладу вищої освіти» (Касьян Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри Університету менеджменту освіти НАПН України), «Імперативи формування інформаційно-цифрового освітнього простору закладу післядипломної освіти» (Ляхоцька Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор Університету менеджменту освіти НАПН України), «Застосування сервісу "Google Classroom" на дистанційному етапі навчання в післядипломній освіті» (Кондратова Людмила Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент Університету менеджменту освіти НАПН України.

5 квітня відбулося засідання Відділення вищої освіти НАПН України, під час якого зі звітною доповіддю виступив академік-секретар Відділення Петро Юрійович Саух. В обговоренні доповіді узяли участь члени Відділення, які звертали особливу увагу на розвиток лідерського потенціалу сучасних університетів, а також на необхідність доопрацювання методики рейтингування закладів вищої освіти України. Другим питанням порядку денного засідання Відділення було оновлення складу Бюро Відділення, з якого, відповідно до заяви вивели академіка Миколу Борисовича Євтуха та почесного академіка Валентина Івановича Маслова і ввели на основі одностайного голосування ректора УМО Миколу Олексійовича Кириченка, члена-кореспондента Академії наук вищої освіти України, доктора філософії та директора Інституту магнетизму НАН України та МОН України Юрія Івановича Горобця, члена-кореспондента НАПН України, професора, доктора фізико-математичних наук.

Після засідання відділень НАПН України відбулися Загальні збори академії. Університет менеджменту освіти представив на Загальних зборах виставку наукових праць викладацько-професорського складу, підготовлених упродовж останніх 5 років. На пленарному засіданні учені заслухали і обговорили доповідь президента НАПН України Василя Григоровича Кременя «Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2018 році та завдання на 2019 рік». У заході взяли участь: народний депутат України академік НАПН України Віталій Семенович Курило, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти член-кореспондент НАПН України Олександр Володимирович Співаковський, перший заступник міністра освіти і науки України Павло Кузьмович Хобзей, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України Андрій Гаррієвич Шевцов, президент Спілки ректорів ВНЗ дійсний член НАПН України Леонід Васильович Губерський, віце-президент НАН України Сергій Іванович Пирожков, віце-президент Національної академії правових наук України, керівник Київського регіонального центру Наталія Семенівна Кузнецова. 

Від Університету менеджменту освіти на загальних зборах НАПН України були присутні КИРИЧЕНКО Микола Олексійович – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, ОЛІЙНИК Віктор Васильович – радник ректора, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, а також делеговані працівники структурних підрозділів Університету, серед яких проректори та директори інститутів УМО, науково-педагогічні працівники (14 делегатів).

На заході були вручені державні нагороди, відзнаки та почесні дипломи НАПН України, а також нагороджені переможці конкурсу НАПН України за кращі наукові роботи 2018 року. Зокрема, дипломом ІІ ступеня відзначено колектив авторів монографії «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент»:

Сергеєва Лариса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Оліфіра Лариса Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування і менеджменту освіти, заступник директора Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Скрипник Марина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Бондарчук Олена Іванівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Тимошко Ганна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та ін.

Щиро вітаємо колег із перемогою у конкурсі Національної академії педагогічних наук України!