УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧКИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕТЯНИ БУРЛАЄНКО В ПРОГРАМІ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ERASMUS+

УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧКИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕТЯНИ БУРЛАЄНКО В ПРОГРАМІ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ERASMUS+

У процесі інтеграції закладів вищої освіти у міжнародний освітній простір дуже важливе місце належить академічній мобільності здобувачів освіти і викладачів, яка дозволяє не лише підвищити якість надання освітньої послуги, а й впливає на розвиток конкурентних відносин як на рівні окремих викладачів, так і на рівні закладів вищої освіти.

Академічна мобільність науково-педагогічних працівників – надзвичайно важливий етап для особистого і професійного розвитку та виступає основним інструментом для побудови сучасного вищого освітнього середовища. Будучи однією з основних тенденцій вищої освіти, академічна мобільність сприяє продуктивним рішенням проблем сучасної освіти.

З 22 по 26 травня 2023 року відповідно до Угоди про співпрацю між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) від 01.06.2016 р. та в рамках програми Європейського Союзу, що підтримує проєкти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту Erasmus+ завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Тетяна Бурлаєнко взяла участь в програмі академічної мобільності викладачів (8 годин) та отримала сертифікат.

Під час реалізації даної програми в Гуманітарно-природничому Університеті імені Яна Длугоша на факультеті суспільних наук для здобувачів вищої освіти напряму «Соціальна робота» 1, 2 та 3 курсів Тетяною Бурлаєнко було проведено чотири онлайн лекції польською мовою за наступними темами: «Соціальна політика/соціальна робота України: напрями, модель, структура, органи, фінансування соціального захисту у 2022-2023 роках», «Діагностика в соціальній роботі з елементами універсального дизайну архітектурного проєктування. Методика соціальної роботи через призму російсько-української війни», «Лідерство та управління у професійному вимірі майбутніх соціальних працівників», «Етичне аспекти соціальної роботи: досвід України».

Атмосфера під час проведення онлайн лекцій сприяла обміну думок учасників заходу, практичним досвідом та навичками. Вище зазначені теми викликали жваву дискусію, що підтвердило ефективність та необхідність такого спілкування на міжнародному рівні.

Розглядаючи міжнародну академічну мобільністьнауково-педагогічних працівників, як фактор інтеграції України у світовий науковий простір, можна стверджувати, що розвиток академічної мобільності, зокрема в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», уможливлює сприяння інтеграції України до Європейського освітнього простору, вдосконалення освітніх технологій, вихід якості освіти на світовий рівень, інноваційний розвиток університетської науки та інтеграцію її з виробництвом.

Під час перебування в Університеті імені Яна Длугоша в м. Ченстохові було проведено зустріч з проректором з розвитку університету, професором Зигмундом Бонком. Коло питань, які обговорювалися на зустрічі стосувалися впровадження європейськіх стандартів навчання та прагнення продовжувати спрівпрацю двох університетів. Однозначний висновок з цієї зустрічі − наші університети, незважаючи на надскладні умови існування в умовах російської агресії в Україні, бачать шлях розвитку нашої держави у європейському напрямку.

Дякуємо нашим партнерам − Гуманітарно-природничому Університеті імені Яна Длугоша, за можливість міжнародної наукової співпраці, зокрема завідувачці кафедри соціальної політики, соціальної роботи та туризму Факультету суспільних наук Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктору педагогічних наук (габілітований), професору (Республіка Польща) Маріолі Міровській.