УЧНЯМ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ —  ЯКІСНУ ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ І НАВЧАННЯ

УЧНЯМ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ — ЯКІСНУ ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ І НАВЧАННЯ

15 березня 2018 р. за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» вперше у практиці роботи закладів професійної освіти відбувся круглий стіл «Інновації у забезпеченні доступності освітнього простору закладів професійної освіти для учнів з порушенням слуху», проведення якого ініціювали учасники експериментального педагогічного майданчика ДНЗ «Одеський центр професійної освіти» (директор С.Б. Сущенко, науковий керівник ЕПМ доктор педагогічних наук, професор Університету менеджменту освіти НАПН України Л.М. Сергеєва, науковий консультант – А.В. Замша, завідувач лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат психологічних наук).

Учасники заходу торкнулися питань впровадження інноваційних методів у забезпеченні доступності освітнього простору ЗПО для учнів з порушеннями слуху, технологій створення доступного освітнього середовища в ЗПО для учнів з порушеннями слуху, особливостей методичного забезпечення освітнього процесу учнів з порушенням слуху, інноваційних підходів до розбудови інклюзивної освіти як умови розвитку соціальної компетентності дітей і молоді з особливими потребами.

У роботі взяли участь: І.В. Шумік, генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат наук з державного управління, М.С. Кучинський, директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, Н.Г. Ничкало, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, С.О. Александрова, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»,  А.О. Новак, директор ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», А.В. Замша, завідувач лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат психологічних наук, О.В. Пащенко, кандидат технічних наук, доцент ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Оприлюднення результатів ІІ етапу педагогічного експерименту всеукраїнського рівня знайшло схвалення учасників круглого столу, керівників закладів професійної освіти, де створюються інклюзивні умови для якісної професійної освіти і навчання.