УМО - СПІВОРГАНІЗАТОР ІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛЬСЬКОГО ФОРУМУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІВНЯ PHD В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ

УМО - СПІВОРГАНІЗАТОР ІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛЬСЬКОГО ФОРУМУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІВНЯ PHD В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ

09 травня 2023 року ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України долучився, як співорганізатордо ІІ Загальнонаціонального Польського форуму здобувачів вищої освіти рівня PhDв галузі Педагогіки (Католицький Університет імені Іонна Павла ІІ у м. Люблін).

Тематика форуму цьогоріч була, як ніколи актуально для України «Функціонування школи та її суб’єктів в умовах цивілізаційних викликів».

Форум відбувся на платформі Microsoft Teams.

На відкриті форуму з вітальним словом виступили доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова та кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка аспірантурою та докторантурою Оксана Ануфрієва.

На пленарному засідання виступили завідувачка кафедрою економіки, підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Бурлаєнко та професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Дубініна. До виступаючих під час роботи секцій долучилася директор Навчально-наукового інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Рожнова.

Під час форуму працювали секції за такими напрямами:

  • 1 група (I grupa) – Шкільні теорії та їх практична реалізація в освітньому, дидактичному та дослідницькому процесах/Teorie szkoły i ich praktyczna egzemplifikacja w procesie wychowawczo- dydaktycznym i badawczym;
  • 2 група (II grupa) – Культура школи та умови її розвитку/Kultura szkoły i uwarunkowania jej rozwoju;
  • 3 група (III grupa) – Школа та учасники освітнього процесу в умовах зростаючої загрози /Szkoła i jej podmioty w sytuacji narastających zagrożeń;
  • 4 група (IV grupa) – Нові тренди в педагогічних дослідженнях/Nowe tendencje w badaniach pedagogicznych.

До обговорення та виступів під час роботи тематичних секцій долучилися здобувачі вищої освіти рівня доктор філософії ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Андрій Боровик, Оксана Віролайнен, Тетяна Кароід, Наталія Заєць, Павло Дрозд.

За результатами проведення форуму польськими колегами була висловлена пропозиція щодо укладання спільного збірника матеріалів форуму.

Дякуємо партнерам ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Католицькому Університету імені Іонна Павла ІІ у м. Люблин за наукову підтримку та маємо надію на подальшу співпрацю щодо реалізації наукових  проєктів!