УМО РОЗВИВАЄ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В НАПРЯМАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УМО РОЗВИВАЄ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В НАПРЯМАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

З 29 по 30 вересня 2023 року професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Ія Дегтярьова взяла участь у міжнародній конференції «Інноваційні практики забезпечення розвитку міні-екосистем підприємництва в територіальних громадах в умовах цифровізації», яка проведена в рамках Міжнародного проєкту програми Європейського союзу Erasmus+ «Mini Ecosystems Regional Networks» (MECOS RNET) у місті Софія, Болгарія.

Співорганізатором заходу була Національна асоціація муніципальних службовців Болгарії (керівник – Валентин Лазарєв).

Конференція була проведена у змішаному форматі (офлайн та онлайн) на базі Софійського університету «Св. Климент Охридський». Учасниками конференції були представники закладів вищої освіти, громадських організацій та бізнесу з Болгарії, Греції, Італії, Польщі, України. Крім обміну ідеями з підтримки підприємництва, одним із завдань конференції було висвітлити результати впровадження у цих країнах проєкту «Mini Ecosystems Regional Networks».

Проєкт реалізовано на базі Київської бізнес школи, яку очолює Віктор Тиркало. З української сторони керівником проєкту є Марія Цедік – кандидат наук з державного управління, керівник відділу міжнародних зв’язків Київської бізнес школи. Ідея проєкту полягає в інтегрованому наставництві бажаючих започаткувати бізнес.

Основна цільова аудиторія проєкту – молодь, переважно з сільських територій, та люди «срібного віку» (50+), які мають можливість отримати нові навички для реалізації своєї бізнес-ідеї на рівні мікро-, малого чи середнього бізнесу. Крім консультаційної роботи і навчання, є можливість розробити сайт щодо кожної бізнес-ідеї, яка планується до реалізації.

Під час конференції було досягнуто домовленостей про налагодження співпраці в напрямах публічного управління і проєктного менеджменту, зокрема щодо проведення гостьових лекцій та участі у науково-практичних заходах.