Університет менеджменту освіти розширює горизонти міжнародної співпраці

Університет менеджменту освіти розширює горизонти міжнародної співпраці

Серед численних іноземних партнерів, з якими ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України має договори про співпрацю, з’явився ще один – Бухарський державний медичний інститут Алі Абу ібн Сіна, Бухара, Республіка Узбекистан. Меморандумом про співпрацю між закладами, який підписано у червні 2019 року,  передбачено декілька напрямів, зокрема, проведення стажування науково-педагогічних працівників. Першим, хто мав нагоду пройти наукове стажування в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України з 1 липня по 20 серпня 2019 року, став викладач кафедри педагогіки, психології і мов Бухарського державного медичного інституту Курбанов Іхтійор Хікматович. На запит стажера індивідуальне наукове стажування, яким було охоплено питання  теорії і практика педагогіки, менеджмента професійної діяльності, формування компетентностей інноваційної і конкурентоздатної особистості в умовах інноваційної діяльності, проходило під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Н.І.Клокар.  Іхтійор Курбанов мав нагоду попрацювати у наукових бібліотеках інститутів НАПН, зокрема, ознайомитися з дисертаційним фондом Інституту педагогіки та Інституту психології ім. Г.С.Костюка, Національної бібліотеки ім. Василя Сухомлинського, матеріалами Електронної бібліотеки НАПН, а також вивчити результати досліджень за відповідним напрямом, які йому люб’язно надали науковці Херсонського державного університету. Зібраний матеріал І. Х. Курбатов планує використати у підготовці дисертаційного дослідження, написанні наукових статей, тез наукових конференцій. Стажування, що пройшло плідно і конструктивно, дало можливість Іхтійору Курбатову зануритися у глибини української педагогічної і психологічної науки, знайти друзів і однодумців. По завершенню наукового стажування  І.Х.Курбатову було вручено сертифікат про проходження стажування на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Під час урочистостей Іхтійор Курбатов висловив щиру вдячність ректору УМО М.О.Кириченку за надану можливість стажуватися в Україні, науковому керівнику стажування, професору Н.І.Клокар за консультування і допомогу у визначенні завдань дослідження, його наукової новизни, старшому науковому співробітнику Інституту педагогіки Вірі Чудаковій, яка бездоганно організувала проходження стажування у наукових і освітніх закладах України.