УПРАВЛІНСЬКІ КОМПЕТЕНЦІЇ НОВОПРИЗНАЧЕНИМ  КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УПРАВЛІНСЬКІ КОМПЕТЕНЦІЇ НОВОПРИЗНАЧЕНИМ КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з 10 по 13 квітня 2018 р. відбувся І етап курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання (категорія слухачів – «Новопризначені заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з навчально-виробничої роботи» (куратор-тьютор – кандидат технічних наук, доцент О.В. Пащенко). 

Серед слухачів профтехосвітяни Вінницької, Волинської, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Хмельницької  та  Чернівецької областей.

Увагу слухачів здобули: лекція «Технологія організації та проведення моніторингового дослідження якості освіти у закладі професійної освіти» доктора наук із державного управління,  професора Т. О. Лукіної, тематичні дискусії: «Сучасні підходи до партнерства закладів професійної освіти та роботодавців» доктора педагогічних наук, професора Л. М.  Сергеєвої,  «Державно-громадське партнерство в управлінні   професійною (професійно-технічною) освітою» кандидата педагогічних наук, доцента кафедри С. І. Синенко, спецкурс «Визначення результатів навчання як основного чинника формування професійної компетентності працівника» кандидата технічних наук, доцента О. В. Пащенко, тематична зустріч із заступником начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти Інституту модернізації змісту освіти, кандидата педагогічних наук  Т. В. Пятничук.

12 квітня 2018 р. проведено виїзне заняття на базі ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» (директор – А. О.Новак). Навчальний заклад має багаторічну історію та традиції, які формувались завдяки зусиллям педагогічного та учнівського колективів. Відбувся круглий стіл «Ми маємо майбутнє» з  досвіду впровадження інклюзивної освіти в закладі професійної  (професійно-технічної) освіти з метою професійно-соціальної адаптації учнів з особливими освітніми проблемами та формуванню в учнів відповідальності за навчання та соціалізацію.

Зроблено огляд матеріальної та навчальної бази освітнього закладу, з великою увагою слухачі ознайомилися з створеним у на базі ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» Центром санітарно-технічних систем та устаткування.

Всі слухачі безоплатно отримали навчальні посібники від сектору професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.