Успішне завершення навчання курсів підвищення кваліфікації

Успішне завершення навчання курсів підвищення кваліфікації

25 вересня 2015 року у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України успішно завершили навчання слухачі курсів підвищення кваліфікації категорій: «директори (резерв директорів) загальноосвітніх навчальних закладів із проблем управлінської та фінансово-господарської діяльності», «завідувачі (практичні психологи, консультанти) обласних, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій», «методисти районних (міських) методичних кабінетів з мов та літератур», «новопризначені завідувачі (резерв завідувачів) районних (міських) методичних кабінетів» «заступники директорів інститутів (деканів факультетів) ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації», «методисти ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації», «новопризначені заступники директорів з навчальної, навчально-виховної роботи та соціальних питань ПТНЗ».

Слухачі виявили високий рівень опанованих знань і вмінь, підготовки інноваційних робіт (проектів) з окремих напрямів діяльності закладів освіти, пов’язаних з власною професійною практикою та інтересами. В результаті успішно складеної залікової сесії керівні та педагогічні працівники закладів освіти отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.