УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО УЧАСТЬ В УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКОМУ ПРОЄКТІ

УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО УЧАСТЬ В УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКОМУ ПРОЄКТІ

11–12 травня 2021 р. заступник директора ЦІПО з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Л. М. Оліфіра та доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент Н. В. Любченко взяли участь у заключному етапі українсько-австрійського проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах». Проєкт під егідою МОН України, посольства Австрії в Україні, «OeAD», що діє за дорученням Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії, забезпечує підготовку супервізорів із числа науково-педагогічних працівників закладів післядипломної освіти з питань реформування загальної середньої освіти в Україні.

Модерацію семінару заключного етапу проєкту здійснювали Аташе з питань освіти Посольства Австрії в Україні, Уповноважений з питань освіти Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії Домінік Айзенманн, австрійські тренерки Міхаела Сбурні та Августе Зайдль.

Під час семінару підведено підсумки проєкту, зокрема: з вересня 2019 року підготовлені супервізори розробили пілотні модулі та провели 4 навчальні сесії з управлінськими командами 20 опорних шкіл у Вінницькій та Одеській областях спільно з науково-педагогічними працівниками Вінницької й Одеської академій неперервної освіти. Науково-педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, які виконують роль супервізорів керівників опорних шкіл, створювали умови для активізації їхньої професійної рефлексії, професійної підтримки в умовах інноваційної діяльності, надали відповідний зворотний зв’язок за результатами вивчення досвіду професійної діяльності, визначивши позитивні сторони та напрями покращення їхньої професійної діяльності, надали допомогу в розробленні плану професійного розвитку. Конференції, круглі столи, семінари з питань розвитку опорних закладів освіти були складовою роботи в проєкті з підготовки тренерів. У межах міжнародної конференції «Нова українська школа: компетентності лідерства та менеджменту керівників опорних закладів освіти для підвищення якості освіти» (05.11.2019) Л. М. Оліфірою і Н. В. Любченко проведено воркшоп «Розвиток лідерства керівників опорних закладів загальної середньої освіти: командний підхід» за розробленими рекомендаціями колективного посібника учасників проєкту.

У процесі підведення підсумків проєкту було узагальнено методичний інструментарій для консультативного супроводу, супервізії керівників закладів освіти в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа» та забезпечення якості загальної середньої освіти.

Проєкт завершився, але результатами участі в проєкті є співпраця з працівниками закладів ППО України, керівниками опорних закладів, яким сьогодні кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України запропонувала заходи із супервізії в межах науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного менеджера в освіті Українського відкритого університету післядипломної освіти.

11–12 травня 2021 р. заступник директора ЦІПО з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Л. М. Оліфіра та доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент Н. В. Любченко взяли участь у заключному етапі українсько-австрійського проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах». Проєкт під егідою МОН України, посольства Австрії в Україні, «OeAD», що діє за дорученням Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії, забезпечує підготовку супервізорів із числа науково-педагогічних працівників закладів післядипломної освіти з питань реформування загальної середньої освіти в Україні.

Модерацію семінару заключного етапу проєкту здійснювали Аташе з питань освіти Посольства Австрії в Україні, Уповноважений з питань освіти Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії Домінік Айзенманн, австрійські тренерки Міхаела Сбурні та Августе Зайдль.

Під час семінару підведено підсумки проєкту, зокрема: з вересня 2019 року підготовлені супервізори розробили пілотні модулі та провели 4 навчальні сесії з управлінськими командами 20 опорних шкіл у Вінницькій та Одеській областях спільно з науково-педагогічними працівниками Вінницької й Одеської академій неперервної освіти. Науково-педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, які виконують роль супервізорів керівників опорних шкіл, створювали умови для активізації їхньої професійної рефлексії, професійної підтримки в умовах інноваційної діяльності, надали відповідний зворотний зв’язок за результатами вивчення досвіду професійної діяльності, визначивши позитивні сторони та напрями покращення їхньої професійної діяльності, надали допомогу в розробленні плану професійного розвитку. Конференції, круглі столи, семінари з питань розвитку опорних закладів освіти були складовою роботи в проєкті з підготовки тренерів. У межах міжнародної конференції «Нова українська школа: компетентності лідерства та менеджменту керівників опорних закладів освіти для підвищення якості освіти» (05.11.2019) Л. М. Оліфірою і Н. В. Любченко проведено воркшоп «Розвиток лідерства керівників опорних закладів загальної середньої освіти: командний підхід» за розробленими рекомендаціями колективного посібника учасників проєкту.

У процесі підведення підсумків проєкту було узагальнено методичний інструментарій для консультативного супроводу, супервізії керівників закладів освіти в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа» та забезпечення якості загальної середньої освіти.

Проєкт завершився, але результатами участі в проєкті є співпраця з працівниками закладів ППО України, керівниками опорних закладів, яким сьогодні кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України запропонувала заходи із супервізії в межах науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного менеджера в освіті Українського відкритого університету післядипломної освіти.