Установчі  збори  щодо  заснування  Українського  відкритого  університету  післядипломної освіти

Установчі збори щодо заснування Українського відкритого університету післядипломної освіти

З метою створення на теренах України європейської інноваційної системи перепідготовки й підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних  кадрів  та  подальшого  розвитку  освіти  дорослих  22 грудня 2015 року в залі засідань Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (УМО) відбулися установчі збори членів Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» з нагоди заснування  Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО) – першого в Україні навчального закладу, який, реалізуючи освітню політику держави щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів, забезпечуватиме розроблення і впровадження інноваційних підходів до підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації та стажування керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників  освіти,  державних  службовців,  фахівців  інших  галузей.

Участь в роботі установчих зборів взяли ректори обласних інститутів (академій)  післядипломної  педагогічної  освіти з 15  регіонів  України.

До участі в установчих зборах також долучилися педагоги, науковці, громадські діячі, керівники та члени громадських організацій, представники мас-медіа.

На відкритті установчих зборів зі вступним словом перед усіма учасниками виступив Олійник Віктор Васильович, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН  України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, який привітав учасників установчих  зборів  із  таким  знаменним  днем.

Ведучий зборів Кириченко Микола Олексійович, перший проректор –проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України побажав успіхів та творчого натхнення усім учасникам зборів, оголосив присутніх, окреслив основні положення статуту УВУПО, його мету, завдання, напрями діяльності, висловив своє бачення  їх  реалізації.

Між учасниками зборів відбувся змістовний діалог щодо обрання концепції освітньої діяльності відкритого університету післядипломної освіти та пошуку основних підходів щодо реалізації положень статуту УВУПО,  обмін  практичним досвідом.

Об’єднання  закладів післядипломної педагогічної освіти в Український відкритий університет післядипломної освіти у складі Консорціуму відбулося за ініціативи Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, як вищого навчального закладу ІV рівня акредитації, який має багаторічний досвід надання освітніх послуг у сфері освіти дорослих і виступає розподільчим центром, що координує й організує діяльність інститутів післядипломної освіти – членів  Консорціуму, сприяє посиленню їх наукового потенціалу, буде  забезпечувати  реалізацію ними окремих прав вищих навчальних закладів, зокрема стосовно здійснення  педагогічної діяльності за акредитованими освітніми  програмами,  проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень,   соціального  захисту  науково-педагогічних  працівників.

Використовуючи можливості Університету менеджменту освіти, регіональні  заклади  ППО – члени Консорціуму матимуть змогу вирішувати науково-організаційні та науково-методичні питання своєї діяльності у взаємодії зі структурними  підрозділами та Вченою  радою  Університету (зокрема, це стосується атестації педагогічних працівників ОІППО і затвердження  результатів  цієї  атестації  на  Вченій  раді  Університету  тощо).

Партнери-засновники УВУПО будуватимуть свої відносини  на основі статуту  Українського  відкритого університету післядипломної  освіти і взаємних домовленостей, виходячи з реальних фінансових можливостей, зазначених   в  окремих  договорах  та  проектах,  а  також  за  рахунок залучення  інвестицій   в  освіту  як  вітчизняних,  так  і  зарубіжних  партнерів.

Після змістовного діалогу відбулася урочиста церемонія підписання Установчого  договору  та  статуту  УВУПО.

Засновниками     Українського    відкритого   університету  післядипломної   освіти   стали   Державний  вищий  навчальний  заклад «Університет   менеджменту  освіти»  Національної  академії  педагогічних  наук  України, Волинський   інститут   післядипломної  педагогічної   освіти,  Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти,  Житомирський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти,  Закарпатський  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти , Запорізький  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти,  Івано-Франківський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти, Луганський   обласний   інститут   післядипломної   педагогічної  освіти, Львівський   обласний   інститут   післядипломної   педагогічної  освіти, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, Полтавський  обласний  інститут   післядипломної   педагогічної  освіти   імені М. Остроградського,  Рівненський  обласний   інститут  післядипломної   педагогічної  освіти,  Харківська  академія  неперервної  освіти,  Херсонська академія неперервної освіти,  Хмельницький   обласний   інститут  післядипломної  освіти  та  Черкаський  обласний  інститут  післядипломної   освіти   педагогічних   працівників.

На  першому  організаційному  засіданні  вищого  органу  управління    Ради  ректорів (директорів)  УВУПО  було  обрано  Головою  Ради  ректорів (директорів)  Українського відкритого університету післядипломної  освіти   Голову  Правління  Консорціуму, академіка,  доктора  педагогічних  наук,  професора,  ректора   ДВНЗ   «Університет   менеджменту  освіти»   Національної   академії  педагогічних  наук  України   Олійника  Віктора  Васильовича.

На  установчі  зборитакож були  запрошені  технічні  партнери  новоствореного  Українського відкритого університету післядипломної   освіти  -   представники  українського  представництва  компанії  Microsoft  та  компанії  Tech  Standartякі  презентували  сучасні  засоби  здійснення  дистанційної  освіти  та  інших  комунікацій  з  допомогою   Internet  та  «хмарних  технологій»,  що  будуть  активно  задіяні   УВУПО  в  освітньому  процесі.

На завершення заходу Віктор Васильович привітав усіх членів-засновників УВУПО зі створенням нового Українського відкритого університету післядипломної освіти та висловив слова щирої вдячності за підтримку  всім  учасникам  зборів.