В УМО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В УМО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

19 травня 2022 року відбулось онлайн-засідання Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (далі – Рада) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України під головуванням Голови ради, проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової.

Відповідно до порядку денного заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (далі – ННІМП) Олена Фещенко проінформувала про процедуру моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм здобувачів вищої освіти та необхідності постійного їх вдосконалення.

Завідувач відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Олена Безнос доповіла про проведення соціологічних опитувань за групами стейкхолдерів, внесення змін до Плану-графіку  з врахуванням  умов воєнного стану в Україні. Також звернула увагу на необхідність здійснення коригувальних дій планів роботи Інститутів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у зв’язку з введенням воєнного стану. Окрім цього, було повідомлено про внесення змін до Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з урахуванням Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 130 від 08 лютого 2022 року.

Секретар Ради, методист вищої категорії відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Олена Пасічник зазначила про необхідність проведення ревізії (перегляду) внутрішніх нормативних документів структурних підрозділів ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Під час обговорення було прийнято рішення виробити механізм щодо розробки, розгляду проєктів та затвердження внутрішніх нормативних документів у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», а також щодо формування робочих груп на предмет їх доопрацювання.

Директор Центру міжнародного співробітництва та освіти Світлана Грицай,завідувач аспірантури Оксана Ануфрієва доповіли про розробку Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до аспірантури і докторантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Також Світлана Грицай проінформувала про роботу над розробкою таких важливих внутрішніх нормативних документів, що регламентують міжнародну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти», як Положення про міжнародну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та адміністративних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Відповідно до порядку денного одноголосно було прийнято відповідні рішення.