ВЕБІНАР «ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТЯН ТА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА ПРОЄКТАМИ З МОБІЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ В ЄВРОПІ ЗА ПРОГРАМОЮ ЕРАЗМУС+ НА ПЕРІОД ВІЙНИ В УКРАЇНІ»

ВЕБІНАР «ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТЯН ТА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА ПРОЄКТАМИ З МОБІЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ В ЄВРОПІ ЗА ПРОГРАМОЮ ЕРАЗМУС+ НА ПЕРІОД ВІЙНИ В УКРАЇНІ»

18 травня 2022 рокув ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН Українивідбувся вебінар на тему «Інтеграція освітян та здобувачів освіти за проєктами з мобільності у вищій освіті в Європі за Програмою Еразмус+ на період війни в Україні», який було організовано з ініціативи директора Центра міжнародного співробітництва та освіти Світлани Грицай за сприянням проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової.

Вебінар об’єднав понад 50 учасників із числа здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології та співробітників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та керівників структурних підрозділів.

Першим спікером була Наталія Муранова, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зав’язків, яка поділилася інформацією про нові виняткові заходи щодо інтеграції освітян України за проєктами з мобільності Програми ЄС Еразмус+ в Європі на період війни в Україні.

З метою створення умов для підтримки освітян України у період війни в межах затверджених Директив Європейського Союзу E+/NA/DIR/2022/017, E+/NA/DIR/2022/019 та E+/NA/DIR/2022/021 Європейська Комісія буде сприяти інтеграції представників із України до європейських університетів у період воєнного стану, здійсненню внутрішньоєвропейської мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

Наталія Петрівна повідомила, що наразі за кордоном перебуває певна кількість здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Університету, які були вимушені виїхати з України в більш безпечні міста на період воєнних дій та надала деякі поради як стати учасником академічної мобільності під час тимчасового проживання в Європі.

Поради для здобувачів вищої освіти

- Навчання та практика – онлайн (офлайн) чи змішаний формат - гарна нагода вивчити мову та стати амбасадорами України та свого університету в світі.

- Можна контактувати з Erasmus+ координатором в закладі вищої освіти в Європі напряму: писати лист запит про можливості грантової підтримки, вказати Ваш освітній ступінь та спеціальність. Важливо обов’язково поставити в копію свій університет, щоб мати право на визнання результатів академічної мобільності.

- Подивіться, які ще заклади вищої освіти є у Вашому місті та відвідайте їх, зайдіть в офіс міжнародних зав’язків чи до Erasmus+ координатора та розкажіть про свій університет, про важливість співпраці з ним, про можливості грантів на академічну мобільність для інших інститутів (кафедр), розроблення спільних курсів із елементами віртуальних обмінів, спільні проєкти, спільне виконання дослідження, можливість підтримки розбудови інфраструктури.

- Дізнайтесь як працює їх студентське самоврядування.

Поради для науково-педагогічних працівників

- Стажування, підвищення кваліфікації, викладання онлайн (офлайн) чи змішаний формат - гарна нагода налагодити міжнародну співпрацю з європейськими університетами, навчитися писати проєкті заявки, підготувати Ваші дисципліни іноземною мовою, вивчити нові методи викладання та навчання тощо.

- Подивіться, які заклади вищої освіти чи професійні асоціації є у Вашому місті та організуйте зустріч із керівництвом для співпраці, обговоріть можливості підписання міжуніверситетських угод про співпрацю, можливості грантів на академічну мобільність для інших інститутів (кафедр), розроблення спільних курсів з елементами віртуальних обмінів, спільні проєкти, спільне викладання або виконання дослідження, можливість підтримки розбудови інфраструктури (сервери, ноутбуки, симулятори, ПО тощо).

- Обов’язково обговоріть перелік результатів академічної мобільності для отримання сертифіката про міжнародне стажування чи підвищення кваліфікації.

Другим спікером була Світлана Грицай, директор Центру міжнародного співробітництва та освіти у своїй презентації відзначила роль академічної мобільності в освітньому процесі. Тема її доповіді «Реалізація програм академічної мобільності у ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Спікер повідомила, що академічна мобільність є одним із пріоритетів Болонського процесу й ефективним інструментом підвищення якості освіти. Приєднавшись до Болонського процесу в 2005 році, і визначивши таким чином сприяння мобільності як однієї із цілей на шляху до створення європейського простору вищої освіти, Україна впродовж останніх 15 років підтримує і виконує задекларовані у рішеннях конференції міністрів освіти країн Європи, завдання з реформування національної системи освіти.

Академічна мобільність дає можливість без відриву від навчання (викладання) отримати нові знання й навички, познайомитися з культурою інших країн, а також поширити знання про мову, історію, освіту і науки України за кордоном.

Дякуємо начальнику відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Олені Безнос за інформаційну та технічну підтримку вебінару.