ВІДБУЛАСЬ ІV-а ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

ВІДБУЛАСЬ ІV-а ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

(м. Київ, Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 16 жовтня 2019 року)

  

Уже четвертий рік поспіль проводиться Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», яка консолідує зусилля лідерів формальної і неформальної післядипломної освіти, представників органів місцевого самоврядування, центральних органів державної влади, ключових стейкхолдерів, представників об’єднаних територіальних громад, розробників і реалізаторів освітніх змін щодо подальшого впровадження системної синергетичної реформи освіти в Україні.

Цьогоріч Інтернет-конференція відбулась 16 жовтня 2019 року.

Ініціатором її проведення виступила кафедра філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Тематичними партнерами – ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Віртуальна кафедра андрагогіки, ГО «Толока», товариство «Всеосвіта».

Захід проходив на базі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.

Трансляція заходу відбувалась на YouTube каналі Віртуальної кафедри андрагогікиЦІПО.

Тематика Інтернет-конференції об’єднала представників із 23 областей України. Було подано 248 заявок, зареєстровано під час онлайн трансляції понад 1200 перепостів у соціальних мережах. Свої вподобання («лайки») при прегляді відео- і фотоконтенту поставили понад 1800 учасників у соціальних мережах.

Інтернет-конференція відбувається за темою науково-дослідної роботи кафедри філософії і освіти дорослих за дев’ятьма тематичними напрямами в інтернет-офлайн форматі та в постерному режимі, зокрема, освіта дорослих як соціокультурний феномен: вітчизняний і зарубіжний досвід; інклюзивна освіта дорослих: моделі професійного розвитку фахівців; теорія і методологія професійного розвитку фахівців у сучасному суспільстві; професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти; розвиток цифрової компетентності фахівців як ключової в системі підвищення кваліфікації; науково-методичний супровід безперервної професійного розвитку фахівців у системі післядипломної освіти; зміст і технології професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах сучасних закладів освіти; психологічний супровід професійного розвитку фахівців; управління професійним розвитком фахівців в умовах децентралізації влади.

Форми участі в Е-конференції були такі: виступи, доповіді (у відеофайлах), презентації або стендові доповіді, статті, тези матеріалів конференцій. Упродовж місяця матеріали конференції розміщувались на сайті Віртуальної кафедри андрагогіки (https://ppo.mk.ua. Розділ Конференція) за тематичними напрямами з подальшим обговоренням.

Модераторами Інтернет-конференції були Вікторія Сидоренко, завідувачка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», докторка педагогічних наук, професорка кафедри; Андрій Єрмоленко, кандидат політичних наук, доцент кафедри; Олексій Самойленко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Розпочав Інтернет-конференцію виступ ансамблю бандуристок  факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П Драгоманова (керівник – Валентина Петренко, лауреат міжнародних конкурсів, доцент).

Офіційно відкрив ІV-у Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор філософії,  член-кореспондента Академії наук вищої освіти України професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО.

Із вітальним словом до всіх учасників і побажанням плідної творчої співпраці звернулися Тамара Сорочан, докторка педагогічних наук, професорка, директорка Центрального інституту післядипломної  освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Юрій Завалевський, доктор педагогічних наук, професор виконуючий обов’язки директора Інституту модернізації змісту освіти, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО; Іван Литвиненко, співзасновник і директор компанії «Всеосвіта».

На конференції авторський колектив кафедри філософії і освіти дорослих презентував проморолик про розроблений цифровий навчально-методичний комплекс «Розвиток ключових компетентностей педагога Нової української школи: чеклисти для формальної, неформальної освіти та інформальної освіти». Було зактуалізовано новий погляд на проблему розвитку ключових компетентностей педагога Нової української школи в умовах безперервної освіти.

На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили:

Ярослава Швень, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО із науковою доповіддю «Реалізація змісту професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників системі післядипломної освіти»; Леся Корецька, начальниця відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи «Інституту модернізації змісту освіти»; Марина Ілляхова, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, із науковою доповіддю «Можливості реалізаці креативних практик в освіті дорослихреалізації освітніх практик в освіті дорослих»; Ольга Просіна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, із науковою доповіддю «Професійний розвиток керівників закладів позашкільної освіти в умовах децентралізації влади»; Марина Скрипник, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, із науковою доповіддю «Дослідження відкритої післядипломної освіти у вимірі парадигмальних змін»; Любов Панченко, докторка педагогічних наук, професорка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, із науковою доповіддю «Грамотність у галузі даних: нові засоби й активності».

На платформі Віртуальної кафедри андрагогіки ЦІПО було підготовлено наукові доповіді: Левченко Вікторія,кандидатка філософських наук, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, доповідь «Психологічний супровід формування професійної ідентичності в умовах змін»; Тетяна Кравчинська, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, доповідь «Критерії та рівні професійного розвитку фахівців (на вибірці методичних працівників РМК)»; Марина Фарухшина, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, доповідь «Професійний розвиток педагогічних працівників у сучасному суспільстві: маркетинговий підхід»; Юлія Махновець, старша викладачка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, доповідь «Результати професійного розвитку педагогів НУШ у системі методичної роботи ЗЗСО».

Під час Інтернет-конференції з відеовиступами виступили: Михайло Жук, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти, КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної освіти», кандидат філософських наук, доцент, із науковою доповіддю «Освіта дорослих у вимірі 4.0»; Катерина Волик, методист методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради, тренер НУШ, учитель-методист, із виступом «Професійний розвиток учителя початкових класів в умовах упровадження концепції «Нова українська школа».

Привітали учасників Інтернет-конференції у своїх відеозверненнях науково-педагогічні працівники ДУ «Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних  закладів «Агроосвіта», КЗВО «Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної ради».

Під час Інтернет-конференції презентовано основні результати та освітні інновації за темою науково-дослідної роботи кафедри філософії і освіти дорослих «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»(01.01.2017.-31.12.2019 р.; № держреєстрації  0117U002380).

Відбулось резюмування модераторами портфеля кожної секції Інтернет-конференції.

Учасники Інтернет-конференції,

упроваджуючи нову модель розвитку суспільства знань (KnowledgeSocieties), що передбачає cоціальну інтеграцію і соціальну активність кожного з його членів для спільного використання знань як суспільного надбання,

визнаючи систему освіту і розвиток людського капіталу рушіями стрімкого, стійкого економічного, інклюзивного зростання та соціального процвітання України,

вітаючиконсолідацію зусиль органів місцевого самоврядування, центральних органів державної влади, лідерів формальної і неформальної післядипломної освіти, ключових стейкхолдерів, представників об’єднаних територіальних громад, розробників і реалізаторів освітніх змін щодо подальшого впровадження системної синергетичної реформи освіти в Україні,

підтримуючи п’ять пріоритетних напрямів підвищення результативності, справедливості й ефективності на шляху реформування, виокремлених у звіті Світового Банку «Дослідження сфери освіти в Україні: до більшої результативності, справедливості та ефективності» (жовтень, 2019) і взятих за орієнтир для подальшого впровадження освітніх реформ МОН України (зокрема А) поширення бачення Концепції «Нова українська школа» (НУШ), засноване на компетенціях і орієнтоване на учнів, на весь сектор, особливо на систему вищої освіти; В) зміцнення інституційного потенціалу і структури врядування; C) скеровування потоків ресурсів на зміцнення ефективності та життєздатності; D) узгодження індивідуальних стимулів та спроможності із цілями навчання; E) забезпечення результативного зворотнього зв'язку та інформування про системні результати),

зміцнюючи стимули до дотримання вимог академічної доброчесності та боротьби з академічним плагіатом і корупцією,

маючи наміри зреалізовувати мету й основні завдання ІІІ-го – узагальнювально-упроваджувального етапу програми НДР з теми: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2017-2019 рр.) (номер державної реєстрації НДР 0117U002380),

підтверджуючи актуальність і професійну значущість порушених під час Інтернет-конференції питань професійного розвитку фахівців у системі освіти дорослих, високий рівень наукових доповідей, презентованого інноваційного педагогічного досвіду і кращих освітніх практик та акцентуючи на необхідності донести науково-практичний доробок до потенційних замовників освітніх послуг,

звернулись до освітянської спільноти України з проєктом резолюції щодо консолідації зусиль у вирішенні питань професійного розвитку фахівців у системі освіти дорослих (детальніше з проєктом резолюції можна ознайомитися на сайті Віртуальної кафедри андрагогіки (https://ppo.mk.ua. Розділ Конференція)).

Обрана тема науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. За результатами Інтернет-конференції заплановано публікацію тез наукових доповідей в Е-збірнику матеріалів конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології».