Відбулася ХХІХ Міжнародна спеціалізована виставка  «Освіта та кар’єра – 2016»

Відбулася ХХІХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2016»

Відповідно до плану роботи Університету на 2016 р. (протокол вченої ради від 14.12.2015 р. № 9) та розпорядження № 17-р від 06.04.2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 14–16 квітня 2016 р. узяв участь у ХХІХ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2016», що проводилась у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2). Захід традиційно зібрав лідерів вищої освіти з метою презентації навчальних закладів, ознайомлення молоді з пропозиціями у сфері надання освітніх послуг в Україні та за кордоном, посилення суспільного інтересу до освіти. Участь Університету у виставці координував відділ науково-методичного забезпечення ППО ЦІППО.

Цього року на виставці презентували свої освітні програми понад 130 вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів і міжнародних організацій, представники яких розповіли про особливості вступу та отримання вищої освіти за бакалаврськими та магістерськими програмами.

Крім того, відвідувачі виставки мали можливість узяти участь у тематичних семінарах, «круглих столах» та майстер-класах з питань впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний процес освітніх закладів різних рівнів. У рамках виставки науково-педагогічними працівниками Університету проведено шість відповідних заходів, а саме:

  • майстер-клас «Інноваційні підходи до вирішення конфліктів», який провів доцент кафедри загальної та практичної психології Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат психологічних наук Гусєв Андрій Ігорович;
  • «круглий стіл» «Особливості викладання психологічних дисциплін у системі післядипломної освіти», який провів доцент кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат психологічних наук Івкін Володимир Миколайович;
  • «круглий стіл» «Актуальні проблеми впровадження інклюзивної освіти», який провели: старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Гостєва Альона Михайлівна; доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат технічних наук Пащенко Ольга Василівна; старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат наук з державного управління Козенко Роман Володимирович та голова громадського об’єднання «АМІ-СХІД» Баранцова Тетяна Вікторівна;
  • «круглий стіл» «Політика рівності: впровадження європейських практик в бізнесі», який провела старший викладач кафедри економіки та управління персоналом Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Діденко Марина Сергіївна;
  • семінар «Діяльність науково-педагогічного працівника у єдиному інформаційному середовищі консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти», який провели: в. о. завідувача кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук Самойленко Олексій Олександрович та доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук Ручинська Наталія Сергіївна;
  • майстер-клас «Проектна технологія в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти», який провела доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Кондратова Людмила Григорівна.

У своїх відгуках відвідувачі відзначили актуальність та практичну значущість проведених заходів, а також представлених на виставці підручників, посібників, методичних матеріалів та монографій.

За підсумками роботи виставки та за високі досягнення у популяризації інноваційних освітніх методик та технологій формування професійних компетентностей науково-педагогічних і педагогічних працівників у системі післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» удостоєний почесного звання «Лідер післядипломної освіти України», а працівникам Університету вручено дипломи за активну участь у виставкових заходах та представлення освітніх інноваційних технологій.