Відбулася ХХХ Міжнародна спеціалізована виставка  «Освіта та кар’єра – 2016»

Відбулася ХХХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2016»

17–19 листопада 2016 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відповідно до плану роботи Університету на 2016 р. (протокол вченої ради від 14. 12. 2015 р. № 9), розпорядження № 36-р від 31.10.2016 р., та з метою залучення суспільного інтересу до освіти, пропаганди досягнень України в цій сфері, формування єдиного українського освітнього простору, інформування молоді про можливості отримання професійної освіти брав участь у ХХХ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2016», що проводилась у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2).

Участь Університету у виставці координував відділ науково-методичного забезпечення ППО ЦІППО.

Виставка стала одним з найбільших в Україні заходів, присвячених вищій освіті в Україні та за кордоном. Вона надала змогу старшокласникам, студентам та їхнім батькам отримати інформацію безпосередньо від представників більш як 70 вищих навчальних закладів із 24 регіонів України, а також з Франції, Польщі, Чехії, Кіпру, Болгарії, Латвії, Румунії, Великої Британії та інших країн світу.

Крім індивідуальних консультацій і особистих зустрічей відвідувачі мали змогу прослухати тематичні семінари, взяти участь у круглих столах та презентаціях, що їх провели представники освітніх концернів, університетів та коледжів. Науково-педагогічними працівниками ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України в рамках виставки проведено п’ять відповідних заходів, а саме:

  • науково-практичний семінар «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в освітньому просторі вищого навчального закладу» (доповідачі: доктор наук з державного управління, професор, директор ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Алейнікова Олена Володимирівна; кандидат політичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Букорос Тетяна Олександрівна; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Дубініна Оксана Володимирівна; кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Івкін Володимир Миколайович);
  • науково-методичний семінар «Психологічна підтримка суб’єктів освітнього процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій та військового конфлікту» (модератор ̶ завідувач кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор Бондарчук Олена Іванівна; доповідачі: завідувач кафедри загальної та практичної психології ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор Лушин Павло Володимирович; доцент кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент Євтушенко Ірина Володимирівна; доцент кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; кандидат психологічних наук, доцент Москальова Алла Степанівна; доцент кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент Нежинська Олена Олександрівна);
  • круглий стіл «Вектор успіху: якісне навчання – гідна робота (модератор ̶ професор кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Сергеєва Лариса Миколаївна; доповідачі: директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка,член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Щербак Ольга Іваніна; доцент кафедри економіки і управління персоналом ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Ануфрієва Оксана Леонідівна; доцент кафедри університетської освіти і права ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Молчанова Алевтина Олександрівна; заступник директора Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Зайцева Олена Олександрівна; завідувач відділення «Економіка і підприємництво», Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Яковенко Людмила Володимирівна);
  • круглий стіл «Саморозвиток педагога в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти» (доповідач ̶ доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, Кондратова Людмила Григорівна);
  • науково-методологічний семінар «Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно комунікаційному середовищі України» (доповідачі: завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Рябова Зоя Вікторівна; професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Тимошко Ганна Миколаївна; професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Сіданіч Ірина Леонідівна; доцент кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Махиня Тетяна Анатоліївна; доцент кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Приходькіна Наталя Олексіївна).

У своїх відгуках відвідувачі відзначили актуальність та практичну значущість проведених заходів, а також представлених на виставці підручників, посібників, методичних матеріалів та монографій.

За підсумками роботи виставки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України нагороджено золотою медаллю у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи», а науковцям Університету вручено дипломи.