Відбулася лекція Президента НАПН України В.Г. Кременя для слухачів курсів підвищення кваліфікації

Відбулася лекція Президента НАПН України В.Г. Кременя для слухачів курсів підвищення кваліфікації

12 червня 2019 року відбулася лекція Президента НАПН України, доктора філософських наук, професора, дійсного члена НАН України, професора кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ УМО  В.Г. Кременя для слухачів курсів підвищення кваліфікації за темою «Модернізація освіти в контексті цивілізаційних змін».

Були присутні такі категорії слухачів:

  • методисти районних методичних кабінетів;
  • новопризначені заступники директорів з навчальної роботи ЗПТО;
  • завідувачі кафедр університетів, академій, інститутів;
  • викладачі та методисти кафедр, центрів і структурних підрозділів закладів ППО за гуманітарним, суспільним та естетичним профілями;
  • методисти закладів ППО.

Охарактеризовано виклики сучасного світу, які впливають на зміни в системі освіти.

Висвітлено проблеми реалізації місії освіти в умовах інноваційного типу розвитку суспільства, глобалізації світу, формування суспільства знань під впливом цифровізації.

Визначені пріоритети української системи освіти: світоглядна підготовка конкурентоспроможної людини з високим рівнем культури і правової свідомості, орієнтація на європейські цінності.