Відбулася презентація українсько-литовської монографії "Горизонт духовності виховання"

Відбулася презентація українсько-литовської монографії "Горизонт духовності виховання"

У рамках програми ХІ-ї Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2019» 22 -24 жовтня 2019 р.  відбулася презентація українсько-литовської монографії «Горизонт духовності виховання / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph»/ укл.: Й. Кевішас, О. Отич/. –Вільнюс: Zuvedra, 2019. – 584 с.

Модератори заходу: Кириченко Микола Олексійович – член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Кевішас Йонас – головний редактор монографії, доктор педагогічних наук, професор (Литовська Республіка); Отич Олена Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв'язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

У монографії зусиллями українських і литовських учених обґрунтовано горизонт духовності виховання як феномен реальності й фактор розвитку педагогічного процесу в контексті сучасної парадигми освіти. Дослідження поглиблює наукове розуміння сутності, умов і механізмів становлення особистості суб’єктом духовності середовища, збагачує загальну теорію виховання, відкриває можливості для пошуків нових способів демократизації суспільства.

Книгу адресовано науковцям, педагогам, студентам, представникам широкої педагогічної громадськості й усім, хто цікавиться проблемами гуманізації демократичної культури людини й суспільства в контексті духовної спадщини нації та глобалізації світу.

Серед відомих українських авторів українсько-литовської монографії — академіки Василь Кремень, Петро Саух, Іван Бех, Ольга Сухомлинська, Галина Шевченко, Галина Сагач, Василина Хайруліна, професори Олена Отич, Микола Кириченко й Ірина Сіданіч.

У  презентації цієї колективної наукової праці взяли участь  співавтори, зокрема:

Будник Олена Богданівна – професор кафедри педагогіки Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічних наук; Васянович Григорій Петрович – професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук;  Павлик Наталія Василівна – старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук; Помиткін Едуард Олександрович – завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор; Рибалка Валентин Васильович – провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор; Саух Петро Юрійович – академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України,  доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; Сухомлинська Ольга Василівна – головний науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України; Ткаченко Василь Миколайович – академік Української академії політичних наук, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; Хайруліна Василина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; Флегонтова Наталія Миколаївна –доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарніх дисциплін Київського медичного університету, кандидат педагогічних наук; Шевченко Галина Павлівна – директор Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України та інші.

На презентації також були присутні представники Верховної Ради України, Держаної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України,  закладів загальної середньої, професійної та вищої освіти.

Керівництво ХІ-ї Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2019» оцінило результати роботи над проектом та удостоїло ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України Почесного звання: Лауреат конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» у номінації «Інноваційний проект,  педагогічна технологія»  за інноваційний проект  «Розвиток духовного контексту виховання у глобалізованому світі» авторського колективу  під науковим  керівництвом  О. М. Отич та  Й. Кевішаса.

Наукові керівники авторського колективу Отич Олена Миколаївна,  Кевішас Йонас нагороджені  почесними дипломами за інноваційний проект «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі».

Учасники презентації отримали сертифікати доповідача презентації українсько-литовської монографії «Горизонт духовності виховання / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph»/ укл.: Й. Кевішас, О. Отич/. –Вільнюс: Zuvedra, 2019. – 584 с., подяки та почесні грамоти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

У межах виставки  Алейнікова Олена Володимирівна, директор Науково-навчального інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  доктор наук з державного управління, професор;  Дубініна Оксана Володимирівна, к.пед.н., доцент Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Бережна Галина Віталіївна, к.е.н., доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Бурлаєнко Тетяна Іванівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України провели для науково-педагогічних працівників, здобувачів  вищої освіти та інших зацікавлених осіб тренінг «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства».

Керівники тренінгу  поділились з учасниками новими знаннями, сприяли розвитку вміння відбирати корисну інформацію, аналізувати її та застосовувати на практиці, аналітично мислити,  сприяли взаємодії у командній роботі, прийманні рішень.

Науково-педагогічні працівники, що підготували та провели даний захід отримали сертифікат доповідача тренінгу »Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства».

За презентацію освітніх інновацій та активну участь у розбудові національної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» нагороджено дипломом Національної академії педагогічних наук України та  ДНУ МОН України «Інститут модернізації змісту освіти».