ВІДБУЛАСЯ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВІДБУЛАСЯ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Кафедрою професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України продовжується практика організації відкритих лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації.

23 травня 2024 року для слухачів категорії «Директори, заступники директорів закладів фахової передвищої освіти» (куратор-тьютор - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Оксана Кошіль) виступила з лекційним матеріалом доктор філософії Дана Сопова (PhD, викладач Фахового коледжу «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка на тему: «Академічна доброчесність у діяльності фахівців педагогічної сфери».

Наразі формуванню академічної доброчесності приділяється особлива увага, адже вона залежить від усіх учасників освітнього процесу і базується на згоді усіх учасників академічного процесу дотримуватися правил та виконувати покладені на них обов’язки. На жаль, непорозуміння між викладачами та здобувачами освіти часто призводять до взаємної неприязні. 

З цієї наукової проблематики Оленою Грибановою, кандидатом педагогічних наук, директором Економіко-правового фахового коледжу Запорізького національного університету підготовлено випускну (підсумкову) роботу (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва).

У заході взяли участь всі науково-педагогічні працівники кафедри.