ВІДБУЛИСЯ ПЕРШІ У 2016 РОЦІ ВИПУСКИ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВІДБУЛИСЯ ПЕРШІ У 2016 РОЦІ ВИПУСКИ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

22 січня 2016 р. закінчилися виїзні двотижневі курси підвищення кваліфікації слухачів категорій: «директори (резерв директорів) шкіл з проблем управлінської діяльності» (27 слухачів, куратор – канд. пед. наук, доцент Н. В. Любченко), «керівники (резерв керівників) дошкільних навчальних закладів» (40 слухачів, куратор – канд. пед. наук, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Н. А. Зінчук). Курси проходили за сприяння управління освіти Луцької міської ради на базі комунального ЗНЗ № 3 м. Луцьк Волинської області. Також за індивідуальним графіком навчалося 24 слухача категорій: «начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти обласних, районних держадміністрацій та міськвиконкомів», «заступники начальників (завідувачів) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів», «спеціалісти відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів», «директори (заступники директорів) дитячо-юнацьких спортивних шкіл», «директори позашкільних навчальних закладів», «директори міжшкільних навчально-виробничих комбінатів». Це перший випуск у 2016 році слухачів, які закріплені за кафедрою державної служби та менеджменту освіти кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (завідувач кафедри Н. Г.Діденко, доктор наук з державного управління, професор).

Упродовж навчання із слухачами відбулися заняття за такими модулями: «Євроінтеграційні процеси та нормативно-правове забезпечення діяльності навчальних закладів», «Сучасні підходи до державного управління  загальною середньою та дошкільною освітою», «Зміст та організація управлінської діяльності керівника навчального закладу», «Психологічні аспекти професійної діяльності керівника закладу освіти» та «Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності керівника навчального закладу».

Кафедрою також проведено анкетування слухачів щодо пропозицій до тематики лекцій, тематичних дискусій, інших форм співпраці з освітянами міста з питань підвищення рівня професійної компетентності працівників навчальних закладів, а також профорієнтаційну роботу щодо здобуття базової та повної вищої освіти за різними спеціальностями в Університеті