Відбулося чергове засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Відбулося чергове засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

13 листопада 2019 року відбулося чергове засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

На початку засідання голова Вченої ради, ректор УМО М.О. Кириченко відзначив активну участь колективу Університету в роботі Міжнародної виставки «Інноватика в освіті – 2019» та вручив відзначеним на виставці працівникам УМО відповідні дипломи.

Проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктора педагогічних наук, професора О. М. Отич, яка відзначила свій 55-річний ювілей, нагороджено почесною відзнакою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти», яку було вручено ювілярці.

На порядку денному розглянуто питання:

1. Про виконання програми спільної діяльності МОН України і НАПН України.

Відповідальна за підготовку: проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Отич.

Доповідачі: проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Отич; директор Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор Тамара Михайлівна Сорочан.

Комісія: завідувач кафедри менеджменту освіти та права, доктор педагогічних наук, професор Зоя Вікторівна Рябова (голова); завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних наук, професор Олена Іванівна Бондарчук; завідувач відділу наукової роботи, кандидат історичних наук Інна Григорівна Отамась.

2. Про діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» у системі післядипломної освіти.

Доповідач: директор Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор Тамара Михайлівна Сорочан.

3. Про підготовку пакета документів до МОН України щодо внесення друкованих видань ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до Переліку наукових фахових видань України.

Відповідальна за підготовку: проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Отич.

Доповідач: завідувач редакційно-видавничого відділу Яніна Йосипівна Васильченко.

4. Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2020 рік.

Відповідальна за підготовку: перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи,  доктор педагогічних наук, професор Наталія Іванівна Клокар.

Доповідач: директор Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор Тамара Михайлівна Сорочан.

5. Про підтримку кандидатури професора, доктора психологічних наук, професора кафедри психології управління ЦІПО, члена-кореспондента Карамушки Людмили Миколаївни щодо надання їй почесного звання дійсного члена НАПН України.

6. Різне.

7. Кадрове питання.

Про обрання на посаду директора Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти доктора педагогічних наук Вікторії Вікторівни Сидоренко.

На підставі результатів таємного голосування Вчена рада ухвалила рішення про обрання на посаду директора Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти доктора педагогічних наук Вікторю Вікторівну Сидоренко.