Відбулося перше засідання робочої групи  Українського відкритого університету післядипломної освіти  з підготовки нормативно-правових документів у галузі освіти

Відбулося перше засідання робочої групи Українського відкритого університету післядипломної освіти з підготовки нормативно-правових документів у галузі освіти

22 листопада 2017 рокуу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулося перше засідання робочої групи Українського відкритого університету післядипломної освіти з підготовки нормативно-правових документів у галузі освіти під керівництвом директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Сорочан Тамари Михайлівни, доктора педагогічних наук, професора.

Підготовчу роботу, роздатковий матеріал і організаційно-технічний супровід засідання забезпечували працівники відділу науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО.

На засіданні робочої групи зі вступним і привітальним словом виступили: в.о. ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Кириченко Микола Олексійович, доктор філософії, професор та проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків Університету Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор. У своїх промовах вони підкреслили актуальність та перспективність розвитку післядипломної освіти в Україні, а також побажали всім учасникам творчих успіхів і результативності у роботі засідання.

У засіданні робочої групи брали участь: заступник директора Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Заслужений діяч науки і техніки України Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор; завідувач сектора ІМЗО МОН України Буянова Галина Володимирівна; методист вищої категорії ІМЗО МОН України Струкова Олена Володимирівна; ректор КЗ «Житомирського ОІППО» ЖОР Смагін Ігор Іванович, доктор педагогічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент; ректор Рівненського ОІППО Черній Алла Леонідівна, кандидат політичних наук, доцент; проректор Рівненського ОІППО ГавлітінаТетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент; директор ІППО Чернівецької області Білянін Григорій Іванович, кандидат педагогічних наук; ректор КВНЗ «Харківська АНО» Покроєва Любов Денисівна, кандидат педагогічних наук, доцент; проректор КВНЗ «Харківська АНО» Вольянська Світлана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент; проректор з навчальної роботи Хмельницького ОІППО Соловей Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент; заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи Тернопільського ОКІППО Мисик Володимир Святославович; заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського ОКІППО Вітенко Ігор Миколайович; заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та ІКТ Тернопільського ОКІППО Когут Ольга Іванівна; заступник директора Закарпатського ІППО Петечук Василь Михайлович; старший викладач кафедри педагогічної майстерності Полтавського ОІППО імені М. В. Остроградського Маслова Віта Анатоліївна.

Крім того, до участі у засіданні робочої групи також було запрошено завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО Університету менеджменту освіти Сидоренко Вікторію Вікторівну, доктора педагогічних наук, професора, модератора Віртуальної кафедри андрагогіки ЦІППО. 

На засіданні було обговорено зміст проекту Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та внесено зміни, доповнення відповідно до нового закону України «Про освіту» (2017) та положень концепції «Нової української школи». Засідання відбулося у творчій і продуктивній співпраці членів робочої групи.

Наступне засідання робочої групи УВУПО з підготовки нормативно-правових документів у галузі освіти відбудеться 30 листопада 2017 р., на якому обговорюватиметься проект Положення про регіональний (обласний) навчальний заклад післядипломної педагогічної освіти.