ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

18 березня 2024 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (далі – Рада з якості), що відбулося у форматі онлайн під головуванням проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової.

Під час засідання були розглянуті питання Порядку денного:

  • Про здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм у ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників ЦІПО. Результати професійної активності.
  • Про зміни у складі Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності.
  • Про проєкт Положення про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

З ґрунтовною доповіддю щодо здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в Університеті у 2023 році виступила проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова.

Матеріали аналізу рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників Центрального інституту післядипломної освіти (ЦІПО) та їх професійної активності за 2023 рік були підготовлені та представлені заступником директора ЦІПО Ларисою Оліфірою. Доповідач зазначила, що періодичний аналіз якісних характеристик результатів діяльності науково-педагогічних працівників слугує підґрунтям для попередження/подолання ризиків і вдосконалення якості освітньої діяльності та якості підвищення кваліфікації слухачів – споживачів освітніх послуг у ЦІПО.

Було обрано секретарем Ради з якості Тетяну Ільїну, методиста вищої категорії відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації.

На засіданні Ради з якості було представлено та обговорено проєкт Положення про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та укладання з ними трудових договорів (контрактів), який було рекомендовано до розгляду на засіданні Вченої ради Університету.