Відбулося розширене засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Відбулося розширене засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

13 червня 2019 року відбулося розширене засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з порядком денним: «Про зміст і форми підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (в рамках діяльності лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО)».

У роботі розширеного засідання взяли участь ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії  Кириченко М.О., дійсний член (академік) та член Президії Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, д. п. н., проф. В. В. Олійник, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, голова науково-методичної ради, д.п.н., проф. Отич О. М., директор ЦІПО, д.п.н., проф. Сорочан Т.М.,  керівники та науково-педагогічні працівники інститутів та кафедр Університету менеджменту освіти, директори та науково-методичні працівники навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, керівники та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, науково-педагогічні і педагогічні працівники, соціальні партнери з різних регіонів держави.

Зі словами привітання та у обговоренні питання порядку денного взяли участь:  Харченко О.В.,  директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Коваленко С. П., експерт Генерального директорату професійної освіти МОН України, Селіфонтьєв С. І.,віце-президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти, народний депутат України, член конституційної комісії, заступник голови аналітико-консультативної Ради з економічного розвитку України, Чапкіс Г. М.,народний артист України, легенда української хореографії, випускник закладу професійно-технічної освіти.

Заслухавши і обговоривши доповідь директора НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, к. п. н., доц.Шевчук Л.І. та виступи у обговоренні завідувача  лабораторії  підвищення  кваліфікаціїта дослідно-експериментальної  роботи  НМЦ ПТОПК  інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, к. псих. н.  Сиско Н.  М., директора  Хмельницького  ВПУ №25,к. п. н.Загіки О.О., заступника директора з навчальної роботи  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», к. т. н. Заславської С.О., голови Науково-методичної ради БІНПО, заступника голови науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», професора кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», к. е. н., доц. Супруна В.В.,науково-методична рада схвалила досвід НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області щодо сучасного змісту і форм  підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та рекомендувала його до практичного впровадження.

У процесі обговорення учасники засідання неодноразово підкреслювали важливість співпраці науки і практики задля розвитку освіти, педагогічних і науково-педагогічних кадрів галузі. Логічним продовженням пропозицій щодо такої співпраці стало урочисте підписання Договорів між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України і Департаментами освіти і науки Полтавської та Хмельницької обласних державних адміністрацій. Метою спільної роботи є науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних і управлінських кадрів галузі освіти Полтавської та Хмельницької областей, розгортання дослідно-експериментальної роботи з актуальних питань функціонування галузі, започаткування роботи «Школи лідерів ПТО», що має на меті проведення на базі кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти Університету спільно з департаментами освіти і НМЦ ПТО ПК різних регіонів України системної роботи з виявлення, підтримки і підготовки до управлінської роботи майбутніх  директорів, заступників директорів закладів ПТО. У планах роботи також розгортання наукового пошуку і практичне втілення отриманих результатів з проблем управління розвитком опорних закладів освіти в умовах місцевої громади, автономія закладів освіти і децентралізація влади, менеджмент упровадження  профільного навчання у ЗЗСО, демократизація управління закладами  освіти, впровадження інклюзивної освіти, цифровізація як сучасний тренд в освіті.

Підсумовуючи результати засідання Кириченко М.О., ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», підкреслив важливість консолідації зусиль Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, регіональних і місцевих органів управління освітою та навчально (науково)-методичних установ з питань модернізації структури і змісту освіти.

Атмосфера творчого пошуку, інноваційності, доброзичливості й поваги, що панувала під час засідання науково-методичної ради, є запорукою успішної реалізації окреслених завдань.