Відбулося засідання  Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Відбулося засідання Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

19 червня 2019 року відбулося засідання Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. На порядку денному розглянуто питання:

1. Про організацію навчально-методичної роботи у БІНПО.

Відповідальна за підготовку: проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Отич.

Доповідач: вчений секретар Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат біологічних наук, доцент Надія Вікторівна Верченко.

Комісія: завідувач кафедри філософії і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, доцент Вікторія Вікторівна Сидоренко (голова); завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Іванівна Бурлаєнко; завідувач відділу організації навчального процесу та моніторингу Віталій Геннадійович Станкевич.

2. Про стан виховної роботи в ННІМП та БІНПО.

Відповідальні за підготовку: директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор наук з державного управління, професор Олена Володимирівна Алейнікова; директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат історичних наук, доцент Олександр Пантелійович Ситніков.

Доповідачі: заступник директора ННІМП з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Володимирівна Дубініна; вчений секретар Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат біологічних наук, доцент Надія Вікторівна Верченко.

Комісія: професор кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, кандидат політичних наук, доцент Тетяна Олександрівна Букорос (голова); вчений секретар БІНПО, кандидат біологічних наук, доцент Надія Вікторівна Верченко; голова Студентської колегії Єлізавета Чепенко.

3. Про підготовку пакету документів до МОН України щодо внесення друкованих видань ДВНЗ «УМО» до Переліку наукових фахових видань України.

Відповідальні за підготовку: проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Отич; завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування, доктор педагогічних наук, професор Зоя Вікторівна Рябова.

Доповідач: проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Отич.

4. З питання контролю за виконанням п. 3 рішення Вченої ради УМО від 14.11.2018 р. «Про організацію освітнього процесу в ННІМП в умовах оновлення освітнього законодавства».

Відповідальний за підготовку: завідувач відділу навчального процесу та моніторингу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Віталій Геннадійович Станкевич.

Інформація: директора ННІМП, доктора наук з державного управління, професора Олени Володимирівни Алейнікової.

5. Різне.