Відбулося засідання  Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Відбулося засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

 

 

18 вересня 2019 року відбулося засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. На порядку денному розглянуто питання:

1. Про підготовку до атестації наукової діяльності ДЗВО «УМО».

Відповідальна за підготовку: проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Отич.

Доповідач: завідувач відділу наукової роботи, кандидат історичних наук Інна Григорівна Отамась.

Комісія: завідувач кафедри менеджменту освіти та права, доктор педагогічних наук, професор Зоя Вікторівна Рябова (голова); завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних наук, професор Олена Іванівна Бондарчук; завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор Павло Володимирович Лушин.

2. Про результати роботи з підготовки навчально-матеріальної бази Університету до початку нового навчального року.

Відповідальний за підготовку: проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Дмитро Іванович Стецюк.

Доповідач: проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Дмитро Іванович Стецюк.

Комісія: директор Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор Тамара Михайлівна Сорочан (голова); директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор наук з державного управління, професор Олена Володимирівна Алейнікова; завідувач гуртожитку Людмила Миколаївна Комарова.

3. З питання контролю за виконанням п. 4 рішення Вченої ради «УМО» від 20.02.2019 р. «Звіт про фінансову діяльність ДЗВО “УМО”».

Відповідальна за підготовку: в. о. завідувача відділу навчального процесу та моніторингу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Мирослава Володимирівна Чунарьова-Вовнянко.

Інформація про нову структуру ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та перспективні питання кадрового забезпечення ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Миколи Олексійовича Кириченка.

4. Різне.

4.1. Кадрові питання:

– про присвоєння вченого звання «доцент» Клочко Аллі Олексіївні, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Доповідач: учений секретар, кандидат педагогічних наук Тетяна Сергіївна Кравчинська.

На підставі результатів голосування Вчена рада прийняла рішення про присвоєння Клочко Аллі Олексіївні вченого звання доцента по кафедрі педагогіки, психології та менеджменту.