Відбулося засідання науково-методичної ради Університету менеджменту освіти

Відбулося засідання науково-методичної ради Університету менеджменту освіти

16 жовтня 2015 р., згідно з планом роботи на 2015 рік, відбулося засідання науково-методичної ради Університету менеджменту освіти. У черговому засіданні ради брав участь ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор В. В. Олійник, який представив голову науково-методичної ради М. О. Кириченка та побажав раді плідної роботи.

Під головуванням Миколи Олексійовича Кириченка на засіданні науково-методичної ради було розглянуто такі питання:

  • Про діяльність спільної лабораторії психології професіоналізму Університету менеджменту освіти та Рівненського ОІППО. Керівники лабораторії О. І. Бондарчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Т. М. Гавлітіна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доповіли про роботу зазначеної лабораторії, яка працює на громадських засадах. Мета діяльності лабораторії – розроблення та апробація технологій психологічної підготовки фахівців до професійної діяльності в умовах змін, спрямованих на розвиток майстерності й професіоналізму фахівців, досягнення вершин у професії (професійного «акме»), забезпечення можливостей самореалізації особистості у професійній діяльності.Експериментальна база дослідження: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Здолбунівський районний методичний кабінет, Костопільський методичний кабінет відділу освіти Костопільської райдержадміністрації. З метою ознайомлення освітянської та педагогічної громадськості України з результатами науково-дослідницького пошуку підготовлено статтю в журнал «Післядипломна освіта в Україні», створено блог учасників дослідження лабораторії. Рішенням ради організацію роботи лабораторії схвалено, рекомендовано низку заходів щодо її подальшої роботи.
  • Про підсумки проведення заочного туру VI Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист». Заслухавши інформацію завідувача відділу науково-методичного забезпечення ППО А. С. Науменко, науково-методична рада відзначила актуальність тематики зазначеного конкурсу у 2015 році, участь обласних закладів ППО (30 методичних розробок з 14 областей України), а також різноманітність їх тематичного спрямування: методичний супровід становлення моделі професійної адаптації молодого психолога, організація інформаційної, методичної та психологічної підтримки педагогів та методистів, психологічні аспекти управлінської діяльності, психологічна допомога дорослим і дітям у складних умовах життєдіяльності, програма психологічної підготовки волонтерів, методичні рекомендації щодо проведення ділових ігор як ресурсу розвитку особистості, супровід інклюзивного навчання, упровадження методу позитивного мислення, профілактика синдрому професійного вигорання тощо. Розглянуті підсумки турніру рішенням журі запропоновано подати на експертне оцінювання кафедрою психології управління ЦІППО та кафедрою загальної та практичної психології Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  Університету для остаточного визначення переможців.

У робочому порядку розглянуто подані до науково-методичної ради для рекомендації до друку науково-методичні та навчально-методичні посібники, інформацію про які надала начальник редакційно-видавничого відділу  Я. Й. Васильченко.