ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ  КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У другій половині вересня 2023 року у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України закінчили навчання на курсах підвищення кваліфікації 364 слухачі (15 груп).

З них:

  • Керівні та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти – 80 осіб. Куратори-тьютори: Зоя Рябова, професор кафедри менеджменту освіти і права; Вячеслав Супрун, професор кафедри менеджменту освіти і права; Марина Ілляхова, доцент кафедри філософії і освіти дорослих; Наталія Пінчук, доцент кафедри психології управління;

  • Керівні та науково-педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти – 69 осіб. Куратор-тьютор: Тамара Сорочан, професор кафедри філософії і освіти дорослих, директор ЦІПО; Марина Скрипник, доцент кафедри філософії і освіти дорослих;

  • Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти 9 осіб. Куратор-тьютор: Мирослав Андрос, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

  • Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти 166 осіб. Куратори-тьютори: Лариса Сергеєва, професор кафедри професійної і вищої освіти; Вікторія Купрієвич,доцент кафедри професійної і вищої освіти; Людмила Антонюк, старший викладач кафедри професійної і вищої освіти;

  • Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти – 14 осіб. Куратор-тьютор: Тетяна Шеремет, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

  • Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти – 26 осіб. Куратор-тьютор: Ольга Просіна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

За навчальною програмою курсів, розробленою згідно з вимогами до професійних програм підвищення кваліфікації, слухачі розширили власні знання, набули додаткових навичок, модернізували професійні компетенції, які в подальшому будуть необхідні в практичній діяльності.

На заняттях панувала позитивна атмосфера, професіоналізм і креативність викладачів. Розроблений дистанційний курс давав можливість продовжувати навчання вдома, що позитивно вплинуло на процес засвоєння навчальних програм.

Підсумком навчання на курсах підвищення кваліфікації традиційно став публічний захист випускних робіт. Слухачі гідно продемонстрували свої підсумкові роботи. Комісії із захистів робіт констатували високий науковий і практичний рівень виконання випускних (підсумкових) робіт слухачами, а також відзначили пунктуальність і своєчасність їх завершення.

Учасники курсів, задоволені організацією навчання на курсах, рівнем викладення навчального матеріалу, великою кількістю корисної інформації, яка була надана під час навчання. Адже до навчання був залучений висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр ЦІПО, котрий безпосередньо забезпечував освітній процес на курсах підвищення кваліфікації шляхом проведення лекційних, семінарських і практичних занять. Про це свідчать відгуки слухачів та подяки, надіслані на адресу адміністрації Університету http://umo.edu.ua/institutes/cippo/podyaky .

Щиросердно вітаємо усіх випускників, зичимо великого натхнення, невтомного творчого пошуку та нових здобутків в освітній діяльності!

Миру, добробуту, спокою і благополуччя!