ВІДБУВСЯ ФІНСЬКИЙ ПРОЄКТ «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ. ПІДТРИМКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

ВІДБУВСЯ ФІНСЬКИЙ ПРОЄКТ «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ. ПІДТРИМКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

Із 10 по 12 червня 2019 року проходив фінський проєкт «Навчаємось разом. Підтримка Нової української школи», що фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії і реалізується компанією FCG International у співпраці з Гельсінським університетом. Даний проєкт підтримує заходи із підвищення кваліфікації вчителів в умовах Нової української школи, сприяє поширенню результатів рейтингу «Міжнародної програми оцінки освітніх досягнень учнів» (PISA), допомагає різним освітнім закладам в їх прагненні до розроблення сучасних освітніх планів, зокрема для учнів з особливими освітніми потребами тощо.

На фінському проєкті були представники із 12 областей України, зокрема ректори, проректори, науково-педагогічні працівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України представляли: Наталія Клокар, в.о. першого проректора − проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Вікторія Сидоренко, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, доктор педагогічних наук, професор, сертифікований тренер НУШ.

Для учасників проєкту був проведений тренінг із розбудови потенціалу ІППО «Вступ до процесу розвитку експертної організації та управління змінами». Його цілі:

- поглибити розуміння загального розвитку експертної організації;

- ознайомити з інструментами організаційного розвитку, практикою проведення самооцінювання та зміцнення потенціалу організації;

- спільно ініціювати розробку різноманітних підходів і програм професійного розвитку вчителів тощо.

З учасниками працювали: керівник проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» Арто Ваахтокарі та фінські тренери Рейн Йоуттімякі, консультант із питань управління, лідерства та професійного розвитку вчителів; Туйя Лаурен, радник із професійного розвитку вчителів. Передусім ознайомили із досвідом Фінляндії щодо професійного розвитку вчителів і наставництвом. Основними складниками наставництва з боку колег у Фінляндії є співпраця з колегами, діалог, конструктивізм (обмін досвідом і створення знань за допомогою обговорень у групах і застосування інших інструментів рефлексії); автономія (відсутність оцінювання, стандартизації і контролю); інтегративна педагогіка (включає сукупність теоретичних, практичних, саморегулятивних і соціокультурних знань як ключ до особистісного розвитку).

Cеред опрацьованих питань – процес розвитку експертної організації, її місія, бачення і стратегія; організаційні інструменти для самооцінювання і розвитку; компетентності і ресурси для розроблення і впровадження професійного розвитку вчителів; проблеми і переваги змін, сходинки для управління змінами, 9 кроків з реалізації організаційних змін тощо. Для ефективного розвитку організації та управління змінами був використаний SWOT-аналіз як один з інструментів, яким найчастіше послуговуються для розроблення стратегій і планування діяльності. Методи, використовувані під час проєкту: інтерактивна педагогіка, поєднання теорії і практики.

Актуальний спектр розглянутих питань, інноваційні підходи та технології, конструктивні творчі рішення щодо розвитку організації в умовах соціокультуринх змін, обмін досвідом, продуктивний полілог учасників і тренерів – таким запам’ятається фінський проєкт «Навчаємось разом. Підтримка Нової української школи». Усі прогресивні ідеї, інноваційні технології будуть використані в освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації, для науково-методичного супроводу безперервного професійного розвитку педагога впродовж життя.