ВІДБУВСЯ IX ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ/УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ «ДОРОГИ І БЕЗДОРІЖЖЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19»

ВІДБУВСЯ IX ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ/УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ «ДОРОГИ І БЕЗДОРІЖЖЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19»

11–12 травня 2022 року офіційна делегація українських науковців (частково онлайн) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН Україниу складі ректора Миколи Кириченко, проректорки з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової, директорки БІНПО Вікторії Сидоренко, завідувачки кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП Тетяни Бурлаєнко, доцентки кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Оксани Дубініної взяли участь у IX Польсько-українському/українсько-польському науковому форумі «ДОРОГИ І БЕЗДОРІЖЖЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19» в м. Люблін (Республіка Польща).

Організатором цьогорічного Форуму виступив Факультет педагогіки та психології Інституту педагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

Основною метою проведення Форуму стало обговорення найактуальніших теоретичних і практичних проблем сучасної освіти, актуальність яких привернула значну увагу науковців і педагогів-практиків не лише з Польщі та України, а й з різних країн Європейського Союзу. Міжнародний Форум надав змогу обговорення широкого кола теоретичних та практичнихпитань, зокрема: правові та організаційні основи освіти в умовах пандемії; функціонування шкіл та університетів у період карантину; проблеми опіки та супроводу дитини в період дистанційного навчання; можливості та бар’єри навчання дорослих в онлайн середовищі; досвід та висновки онлайн навчання; підготовка та ро бота педагогів у системі дистанційного навчання; збої в процесах соціалізації дітей і підлітків за відсутності контактів з однолітками; проведення досліджень в умовах пандемії.

11 травня 2022 року відбулося Покладання квітів до пам’ятника Марії Кюрі-Склодовській учасниками форуму та Урочисте відкриття IX наукового форуму «Дороги і бездоріжжя освіти в умовах пандеміїCOVID-19».

Роботу IX наукового форуму «Дороги і бездоріжжя освіти в умовах пандеміїCOVID-19» відкрив директор Інституту Педагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, доктор габілітований, професор Станіслав Бира. У своєму виступі він наголосив, що сучасна освіта має не лише національний, а й міжнародний вимір. У цьому дусі вже багато років розвивається співпраця польських та українських освітян. Ця діяльність корисна для формування дружби між нашими народами, покращення освітніх процесів шляхом обміну досвідом, у тому числі через спільні науково-дослідницькі стажування, публікації та конференції. Постійним елементом ефективної співпраці є зустрічі освітян під час яких розглядаються актуальні науково-дослідницькі та освітні проблеми в Польщі та Україні.

З вітальним словом до учасників Форуму звернувся (онлайн) Президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук і НАПН України Василь Кремень, який зазначив, що нинішній IХ Науковий форум проходить в особливих умовах, пов’язаних з пандемією COVID-19 та умовами воєнного стану в Україні, що спричинили глибокі зміни як у способі, так і у формах шкільної, академічної освіти та проведення наукових досліджень.

З вітальним словом до учасників IX наукового форуму «Дороги і бездоріжжя освіти в умовах пандеміїCOVID-19» також звернулися: ректор Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, доктор габілітований, професор Радослав Добровольський ректорка Академії спеціальної педагогіки в Варшаві, доктор габілітований, професор Барбара Марчинковська; Голова Комітету педагогічних наук Польської академії наук, доктор габілітований, професор Агнешка Цибаль-Міхальська (онлайн); академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Нелля Ничкало; голова Наукового педагогічного товариства «Польща-Україна», іноземний член НАНП України, професор Академії спеціальної педагогіки в Варшаві, доктор габілітований, Франтішек Шльосек, український консул в Любліні Артем Валах та представники влади м. Люблін та Люблінщини.

Робота наукового Форуму відбувалася на трьох пленарних сесіях, модераторами яких були провідні науковці з польської та української сторін. З цікавими, змістовними доповідями виступили науковці з різних куточків України та Польщі. Питання, що обговорювалися під час роботи Форуму стосувалися науково-дидактичної діяльності навчальних закладів України під час воєнного стану; морально-психологічного стану українського суспільства в умовах війни; сучасних суспільно-політичних процесів в Україні як детермінанти розвитку навчальних закладів; ІТ-компетенції та дистанційного навчання; впливу пандемії COVID-19 на вищу освіту та шляхів подолання її наслідків у вітчизняному та зарубіжному освітньому просторі; інтернаціоналізаціїї освіти та міжнародного співробітництво під час війни; дилемам ідентичності під час пандемії тощо.

12 травня 2022 року науковий Форум продовжив свою роботу. У цей день розпочали свою роботу п’ять панельних дискусій з наукових проблем: «Наукові, методологічні та навчальні задачі, викликані пандемією»; «Проблеми функціонування університетів та досвід студентів в умовах пандемії; «Професійна освіта та освіта дорослих – можливості та обмеження, спричинені пандемією»; «Навчальна освіта та професійне функціонування вчителів в умовах пандемії»; «Дилеми освіти дітей та молоді в онлайн-системі під час пандемії».

Члени делегації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України взяли активну участь в роботі двох панельних дискусій. Так, проректорка із науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, докторка педагогічних наук, професорка Наталія Муранова взяла участь (онлайн) у панельній дискусії «Проблеми функціонування університетів та досвід студентів в умовах пандемії» та виступила з доповіддю (онлайн)«Організація навчального процесу в закладах вищої та післядипломної освіти України в умовах пандемії COVID-19», у якій проаналізувала досвід організації освітнього процесу у закладах вищої і післядипломної освіти в умовах COVID-19; продемонструвала результати опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників з оцінювання якості організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання; обґрунтувала необхідність упровадження моделей змішаного навчання; представила пропозиції і рекомендації з удосконалення освітнього процесу у вищій та післядипломній освіті внаслідок поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідно до програми Форуму завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Бурлаєнко (онлайн), доцентка кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», кандидатка педагогічних наук, доцентка Оксана ДУБІНІНА представили результати своїх наукових дослідженьучасникам дискусійної панелі «Наукові, методологічні та навчальні задачі, викликані пандемією» за темою «Використання blended learning у підготовці майбутніх менеджерів у контексті глобалізації». У доповіді було представлено аналіз теоретичних аспектів особливостей впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів. Також, було зазначено, що серед основних моделей змішаного навчання виділяють такі: ротаційна модель, face to face, самостійного змішування, віртуального збагачення, гнучка модель та наголошено, що у процесі реалізації змішаного навчання при підготовці майбутніх менеджерів слід постійно здійснювати з учасниками освітнього процесу зворотній зв’язок (фідбек). Серед основних форм фідбеку було виділено такі: використання власного сайту викладача; застосування мобільних додатків (Trello, Planiro, MeisterTask, Planner, Kaiten, Taskify); використання різних програм та платформ відеотелефонії (Zoom, Skype, Big blue button (BBB), Discord); застосування Web-сервісів, наприклад Classroom, Microsoft Teams, Cisco WebEx, Сlass Dojo, Classtime тощо. Аргументовано, що під час реалізації моделі «віртуального збагачення» у підготовці майбутніх менеджерів слід застосовувати різні Web‐сервіси (Classroom, Microsoft Teams, Cisco WebEx, Сlass Dojo, Classtime) та інноваційні практики, наприклад використання Web-серфінгу чи Кінокоучінг. 

За результатом роботи форуму підготовлено та видано колективну монографію «Дороги та дороги освіти в період пандемії Сovid-19» за редакцією Ришарда Бери, Станіслава Бири та Неллі Ничкало та видано науковий журнал «Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii», де серед 39 статей науковців із різних академічних центрів Польщі та України опубліковано наукові доробки Миколи Кириченка, Наталії Муранової, Вікторії Сидоренко, Тетяни Бурлаєнко, Оксани Дубініної.

IX наукового форуму «Дороги і бездоріжжя освіти в умовах пандеміїCOVID-19», як міжнародний захід, надав можливість науковцям різних країн обмінятися наробками, інноваціями, ідеями; став прекрасною нагодою для оновлення знайомств серед науковців та освітян в аспекті неформального спілкування й отримання незабутніх позитивних вражень. Особливе враження на учасників форуму справив виступ Представницького художнього ансамблю Війська Польського присвячений «Героям України» в театрі імені Й. Остерви в Любліні та екскурсія по місту.

Від імені учасників IX наукового форуму «Дороги і бездоріжжя освіти в умовах пандеміїCOVID-19» в м. Люблін (11-12 травня 2022 року) висловлюємо велику подяку нашим польським друзям і партнерам-організаторам — Інституту педагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) та Національній академії педагогічних наук України за організацію заходу на високому науковому рівні