ВІДБУВСЯ КОНКУРС ВИПУСКНИХ (ПІДСУМКОВИХ) РОБІТ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЦІПО

ВІДБУВСЯ КОНКУРС ВИПУСКНИХ (ПІДСУМКОВИХ) РОБІТ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЦІПО

Наприкінці 2022 року у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся конкурс випускних (підсумкових) робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації, який мав на меті виявлення та підтримку наукової, творчої й інноваційної діяльності слухачів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння інноваційними освітніми технологіями.

У конкурсі взяли участь 38 робіт слухачів, підготовлених у межах курсів підвищення кваліфікації та рекомендованих до конкурсу рішеннями випускових кафедр Центрального інституту післядипломної освіти: відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій; менеджменту освіти та права; професійної та вищої освіти; психології управління; філософії і освіти дорослих.

На основі експертного оцінювання конкурсних робіт відповідно до вимог, визначених Положенням про конкурс випускних (підсумкових) робіт у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», конкурсною комісією визначено 22 роботи – переможці конкурсу в номінаціях. Зокрема:

У номінації «Вища та післядипломна освіта» присуджено:

І місце:

 • випускній роботі на тему: «Основні засади забезпечення академічної доброчесності в закладі вищої освіти», автор: Анна Ільченко, методист вищої категорії навчального відділу Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Науковий керівник: Юлія Шабала, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих.

ІІ місце:

 • випускній роботі на тему: «Розробка акредитаційних матеріалів для міжнародної акредитації українського закладу вищої освіти», автор: Олександр Мертенс, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат економічних наук, професор. Науковий. керівник: Людмила Пуховська, професор кафедри філософії і освіти дорослих.

ІІІ місце:

 • випускній роботі на тему: «Застосування проєктного підходу при викладанні навчальних дисциплін у закладі вищої освіти», автор: Ольга Дивнич, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент. Науковий керівник: Тетяна Кравчинська, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

У номінації «Фахова передвища та професійна (професійно-технічна) освіта» присуджено:

І місце:

 • випускній роботі на тему: «Ефективність експериментальної роботи в ЗП(ПТ)О (з досвіду роботи ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»)», автор: Василь Петрович, директор ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою». Науковий керівник: Лариса Сергеєва, завідувач кафедри професійної та вищої освіти, професор.

ІІ місце:

 • випускній роботі на тему: «Співпраця ЗП(ПТ)О із ключовими стейкхолдерами у підготовці конкурентоздатних фахівців (з практики роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею)», автор: Вячеслав Сиротюк, директор Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею. Науковий керівник: Лариса Сергеєва, завідувач кафедри професійної та вищої освіти, професор.

ІІІ місце:

 • випускній роботі на тему: «Професійно-практична підготовка в сучасних умовах: стан, проблеми, потенціал розвитку», автор: Сергій Тимко, директор ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти». Науковий керівник: Вікторія Купрієвич, доцент кафедри професійної та вищої освіти;
 • випускній роботі на тему: «Застосування технології інтерактивного навчання в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти», автор: Євгенія Колосюк, методист ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій поліграфії та дизайну м. Києва». Науковий керівник: Ганна Романова, професор кафедри професійної та вищої освіти.

У номінації «Дошкільна, позашкільна та загальна середня освіта» присуджено:

ІІ місце:

 • випускній роботі на тему: «Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагогів», автор: Людмила Бойчук, директор ЦПР ПП Шумської міської ради Тернопільської області. Науковий керівник: Тетяна Кравчинська, доцент кафедри філософії і освіти дорослих;
 • випускній роботі на тему: «Реалізація наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках фізики», автор: Алла Лук’янчук, вчитель фізики та математики Новогуйвинської гімназії Житомирського району Житомирської області. Науковий керівник: Марина Скрипник, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

ІІІ місце:

 • «Ліцей – безпечний освітній простір», автор: Оксана Кушко, директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради (Волинська обл.). Науковий керівник: Ольга Просіна, доцент кафедри філософії та освіти дорослих.

У номінації «Сучасні освітні практики у системі вищої, післядипломної освіти: нестандартний підхід» відзначено:

 • випускну роботу на тему: «Використання цифрових технологій в освітньому процесі підготовки бізнес аналітиків Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця», автор: Олена Раєвнєва, завідувач кафедри статистики і економічного прогнозування Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця. Науковий керівник: Сергій Касьян, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • випускну роботу на тему: «Двоетапна система формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти», автор: Олексій Голубничий, начальник навчально-методичного відділу Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук, доцент. Науковий керівник: Вячеслав Супрун, професор кафедри менеджменту освіти та права;
 • випускну роботу на тему: «Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень з обліку та аудиту у контексті підготовки докторів філософії (PhD)», автор: Сергій Івахненков, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор економічних наук, професор. Науковий керівник: Людмила Пуховська, професор кафедри філософії і освіти дорослих;
 • випускну роботу на тему: «Державне регулювання розвитку людського капіталу: система освіти, підприємництво та інновації», автор: Альона Шахно, завідувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами Криворізького національного університету, доктор економічних наук, доцент. Науковий керівник: Вячеслав Супрун, професор кафедри філософії і освіти дорослих.

У номінації «Сучасні освітні практики в фаховій передвищій та професійній (професійно-технічній) освіті: нестандартний підхід» відзначено:

 • випускну роботу на тему: «Сучасні підходи до професійного зростання викладача коледжу», автор: Віолета Бєловол, заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач спецдисциплін ВСП «Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету». Науковий керівник: Ганна Романова, професор кафедри професійної та вищої освіти;
 • випускну роботу на тему: «Проєктні технології навчання у фаховій передвищій освіті» (на прикладі викладання дисципліни «Основи програмної інженерії»), автор: Олена Скорнякова, голова ЦК комп’ютерних технологій та програмної інженерії Одеського коледжу транспортних технологій, кандидат педагогічних наук. Науковий керівник: Марина Скрипник, доцент кафедри філософії і освіти дорослих;
 • випускну роботу на тему: «Організація методичної роботи в закладах професійної освіти», автор: Тетяна Мосієнко, заступник директора з навчально-методичної роботи Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери послуг. Науковий керівник: Інна Отамась, доцент кафедри професійної та вищої освіти;
 • випускну роботу на тему: «Реалізація інноваційних проєктів – один із шляхів модернізації навчально-матеріальної бази ЗП(ПТ)О», автор: Василь Маринець, директор Міжгірського професійного ліцею Закарпатської області. Науковий керівник: Ганна Романова, професор кафедри професійної та вищої освіти;
 • випускну роботу на тему: «Цифрова компетентність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання», автор: Світлана Вишневська, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області. Науковий керівник: Вікторія Купрієвич, доцент кафедри професійної та вищої освіти;
 • випускну роботу на тему: «Міжнародне співробітництво – як важлива складова інноваційного розвитку П(ПТ)О України», автор: Андрій Стецюк, директор ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» (Вінницька обл.). Науковий керівник: Лариса Сергеєва, професор кафедри професійної та вищої освіти;
 • випускну роботу на тему: «Впровадження інформаційних технологій в ЗП(ПТ)О: педагогічний процес, управління, методична та інформаційна робота», автор: Олексій Тіхонов, майстер виробничого навчання ДНЗ «Костянтинівське ВПУ» (Донецька обл.). Науковий керівник: Людмила Антонюк, старший викладач кафедри професійної та вищої освіти.

У номінації «Випускні роботи, виконані на основі спільного проєкту» відзначено:

 • випускну роботу на тему: «Семінар-практикум “Система внутрішнього моніторингу забезпечення якості вищої освіти закладу”», автори: Світлана  Жучинська, директор КДНЗ № 15 «Горобинка» Вознесенської міської ради (Миколаївська обл.); Антоніна Куровська, директор КЗДО № 16 «Ягідка» Вознесенської міської ради (Миколаївська обл.); Олена Шилкіна, директор КЗДО № 11 «Веселка» Вознесенської міської ради (Миколаївська обл.). Науковий керівник: Надія Любченко, доцент кафедри менеджменту освіти та права.

Щиро вітаємо переможців конкурсу та їх наукових керівників! Бажаємо невичерпної енергії та оптимізму, творчої наснаги і нових професійних звершень!

Тримаємо освітянський стрій!

Разом до перемоги!