ВІДБУВСЯ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ  СЕМІНАР ДЛЯ  КЕРІВНИКІВ  ЗАКЛАДІВ  ПОЗАШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ «ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА КИЇВЩИНИ: СТРАТЕГІЯ – 2020»

ВІДБУВСЯ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА КИЇВЩИНИ: СТРАТЕГІЯ – 2020»

26 лютого 2020 року на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за ініціативи завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО Просіної Ольги Володимирівни проведено методологічний семінар для керівників закладів позашкільної освіти Київської області «Позашкільна освіта Київщини: стратегія – 2020».

Захід відбувся за підтримки Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації, КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

Із вітальним словом до учасників заходу виступив ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Кириченко Микола Олексійович, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, професор, доктор філософії.

Методологічний семінар відбувся організаційно у двох частинах: перша частина –  інформаційна платформа, друга частина – комунікаційна.

Інформаційну платформу відкрила директор ЦІПО – Сорочан Тамара, доктор педагогічних наук, професор, із виступом «Професійний розвиток  педагогічних працівників в умовах нових правил підвищення кваліфікації», у ході якого було презентовано Український відкритий університет післядипломної освіти і актуалізовано перспективи для професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів позашкільної освіти.

Із доповідями виступили Биковська Олена, президент міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор «Cучасні тенденції розвитку позашкільної освіти: державно-громадські тенденції»; Осипенко Жанна,  т. в. о. директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації «Стратегія розвитку позашкільної освіти Київщини: цілі та пріоритети»; Бондар Алла, заступник Голови Державної служби якості освіти України «Організації освітніх й управлінських процесів та  внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у закладі позашкільної освіти».

Комунікаційна платформа була представлена виступами і доповідями спікерів, серед яких: Просіна Ольга, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат  педагогічних наук,  доцент «Модель системи управління освітньою діяльністю закладів позашкільної освіти»; Дейдиш Лариса, начальник сектору змісту позашкільної освіти та гурткової роботи відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» «Науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів закладів позашкільної освіти»;  Коваль-Бардаш Людмила, старший науковий співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології ім. М. Яременка НАПНУ, кандидат педагогічних наук «Організація інклюзивного освітнього середовища у закладі позашкільної освіти: вектори комунікації з інклюзивно-ресурсними центрами»; Нестерук Тамара, в. о. директора КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» «Вектори діяльності закладів позашкільної освіти в контексті сучасних трансформацій в освітній галузі».

Учасники заходу отримали безліч практичних рекомендацій, мотиваційних настанов і поліваріативних можливостей стратегій розвитку закладів позашкільної освіти на місцях. Рефлексивним підсумком стало урочисте вручення учасникам сертифікатів.