Відбувся міжкафедральний методологічний семінар «Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу»

Відбувся міжкафедральний методологічний семінар «Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу»

(м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 31 серпня 2018 року)

31 серпня 2018 року, наперердодні Дня знань, на базі ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» відбувся міжкафедральний методологічний семінар «Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу».

Цей навчальний рік знаменує собою реалізацію основних концептів Нової української школи, зокрема створення інноваційного освітнього середовища, упровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеях дитиноцентризму, підготовку нової генерації педагогів, умотивованих, компетентних, здатних навчатися упродовж усього життя. Тому обрана тема міжкафедрального методологічного семінару є актуальною та професійно важливою для вирішення тих завдань, які стоять перед освітянською спільнотою.

Ініціатором проведення методологічного семінару виступив Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». У закладі давно розроблена і системно працює система наукових кластерів, тісної наукової взаємодії і співпраці з вищими навчальними закладами, залучено в простір освіти дорослих потенційних партнерів наукової, методичної, практичної сфери, що дозволяє досягнути розширення проблемного поля та вирішення актуальних завдань професійного розвитку фахівців відповідно до соціально-економічних трансформацій у контексті економіки знань. Під час роботи міжкафедрального методологічного семінару продовжено практику організації науково-методичного полілогу в інтерактивному форматі.

Модератором роботи круглого столу виступила Сидоренко Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, професор ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Доповідач: Братко Марія Василівна, директор Університетського коледжу, професор кафедри теорії та історії педагогіки (Київський університет імені Бориса Грінченка).

У міжкафедральному методологічному семінарі взяли участь: Олійник Віктор Васильович, радник ректора ДВНЗ «УМО», доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) та член Президії Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України; Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти; Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Оліфіра Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти, заступник директора ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології; Сіданич Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування; Молчанова Алевтина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Обрана тема методологічного семінару послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Сподіваємось, що участь у науковому зібранні подарувала всім учасникам та організаторам незабутні враження, стала невичерпним джерелом продуктивних ідей, платформою для наукових дискусій і обміну думками.